Veidekke (5)

Råstølen

Vist 612 ganger. Følges av 3 personer.

Kommentarer

Her var det sporarrangement og sporvekslere som gir mange muligheter, men hvordan er det tenkt brukt?

Skal plattformen som ligger mellom sporene brukes til all inngående trafikk (evt. avgang for vogner som skal snu på Råstølen) og plattformen helt ytterst brukes som på/avstinging for alle baner retn. Flesland?

Mener sporet nederst skal brukes som vendespor

Hvis du mener sporet som er nederst på bildet, virker det ulogisk at dette blir vendespor, sporvekslene tatt i betraktning?!

Nå er det på tide å huske hva som er blitt sagt fra før: Nemlig at det er sporet i midten som skal brukes til vending (eventuelt kjøre tom til depot)

Dette har jeg spurt om fra februar og fått to svar. Men fasit er altså at midtsporet er vendesporet.

Bildesamlingen (7487 bilder)

 

Råstølen (777 bilder)

 
Annonse

Nye bilder