Bybanevogner

21.12.2009

Vogn 202 er klar for testing i Velten

21.12.2009

202 kommer til Bergen i februar, nå er den ankommet Velten hvor den skal testes før avreise

06. jan. 10 021

Leverandøren går over 201 før den skal ut og testes

06. jan. 10 017

I uke 3 skal testing av vogn 201 starte opp.

13. jan. 10 098

Vel tilbake etter endt tur.

13. jan. 10 039

Alle de involverte er med å ser hvordan dagens prøvetur forløper.

13. jan. 10 044

For første gang siden den kom til Kronstad 8. desember er bybanevogn 201 ute å prøvekjører.

13. jan. 10 046

De nærmeste dagen vil bybanevogn 201 bli å se i Inndalsveien. Viktig at man overholder vikeplikten.

13. jan. 10 063

På grunn av et iset spor stoppet man dagens tur her på rampen.

19. jan. 10 097

Leder av testprogrammet Ole Wilhelm Mortensen blir intervjuet av BT’s Bjarte Trettenes

19. jan. 10 033

På vei ut fra Kronstad til prøvekjøring i Inndalsveien

19. jan. 10 034

Mye presse da bybanevogn 201 sitt testprogram ble presentert idag.

19. jan. 10 088

I fint driv nedover Inndalsveien, bilen til venstre har fått rødt lys slik den skal når Bybanen nærmer seg et kryss.

08. februar. 10 020

Nummer 202 er ankommet Bergen

08. februar. 10 005

Det kom også busser til Bergen denne morgenen

08. februar. 10 006

202 speiler seg i solen og venter på å bli fraktet til Kronstad

08. februar. 10 013

Om noen dager vil også 202 bli å se i Inndalsveien

09. februar. 10 011

I løpet av noen stille timer i natt kom 202 frem til Kronstad.

10. februar. 10 040

202 er dekket av et lag med salt etter en lang tur fra Berlin til Bergen

10. februar. 10 032

To vogner er ankommet Bergen. I august skal det være 12.