Nesttun

28.03.2011. 003

Entreprenøren har startet arbeidet med hensettingsspor på Nesttun. Her skal det bygges en mur og kl master mot Nesttunvassdraget.

11.04.2011. 027

Kjøreledningsfundament for hensettingsporet på plass. Før ferien skal gangvegen forbi gjenåpnes.

11.04.2011. 026

Arbeidet med å lage fortau går fremover på Nesttun.

15.04.2011. 006

Får kaninen være i fred denne gangen?

15.04.2011. 001

En liten vegomlegging på Nesttun.

15.04.2011. 004

Fundament for gråsteinsmur mot Nesttun vassdraget.

02.05.2011. 009

Det jobbes med vegomlegging på Nesttun

02.05.2011. 004

De har startet på gråsteinsmuren mot Nesttunvassdraget. Her kommer gangsti og hensettingsspor for Bybanen.

02.05.2011. 006

Det er ikke akkurat håndstein som brukes til den nye muren.

05.05.2011. 002

Gråsteinsmuren begynner å ta form.

05.05.2011. 003

Kaninen ved Nesttunvannet overvåker arbeidet med hensettingsspor noen meter unna.

09.05.2011. 004

Det jobbes med omkjøring på Nesttun

09.05.2011. 002

Muren bygges stein for stein.

19.05.2011. 011

I løpet av sommeren er veien for de gående lagt om.

19.05.2011. 004

Arealet til det nye hensettingssporet nærmer seg fullført, sporlegging følger over ferien.

19.05.2011. 006

Muren mot Nesttunvassdraget er fullført.

19.05.2011. 008

Lokket skal bort.

23.05.2011. 004

Justering av kjøremønsteret på Nesttun.

23.05.2011. 007

Hensettingssporet er snart klart for sporlegging.

23.05.2011. 014

Lokket skal bort i løpet av dagen, dermed kommer elven frem i dette området.