Skjoldskiftet

11.02.2011 048

Her kommer tunnelportal fra syd i den nye Skjoldtunnelen under Mårdalen.

11.02.2011 008

Det går fort fremover her ved Hardangervegkrysset.

11.02.2011 013

Osbanetraseen må flyttes midlertidig, det skal lages en tunnelportal for Nesttunhaugtunnelen sør for Skjoldskiftet.

11.02.2011 015

Midt i området vil vi grave oss ned å lage portal for den nye Nesttunhaugtunnelen.

11.02.2011 018

Mye av ledningene er kommet i bakken og entreprenøren kan etterhvert begynne med kantstein inn mot Skjoldskiftet.

11.02.2011 023

Når de begynner med kantstein er det aldri lenge før de er ferdig. I løpet av en måneds tid skal krysset i Skjoldskiftet være ferdig.

11.02.2011 035

Merkepinnene viser hvor langt Fanavegen vil bli forskjøvet når bybanetraseen tar deler av eksisterende veibane.

11.02.2011 040

Tidlig i uken stod fremdeles det meste av huset som nå er borte.

11.02.2011 042

Midt i bildet skal vi snart igang med å bygge portal til Skjoldtunnelen.

16.02.2011 003

Snø ingen hindring, massene kjøres bort og snart er hele muren mot Nesttun borte.

18.02.2011. 047

I Torsveg er Kiwibutikken revet.

18.02.2011. 006

Busstraseen i Apeltunvegen nærmer seg ferdig.

18.02.2011. 019

Gatestein legges ned mot Skjoldskiftet.

18.02.2011. 026

Snart er den nye traseen for bilistene som kommer fra Nesttun klar.

18.02.2011. 029

Det har gått veldig fort på Nesttun opp mot Hardangerkrysset.

18.02.2011. 043

Skjoldskiftet nærmer seg uke for uke, nå er det kantstein og asfaltering som pågår.

23.02.2011. 044

I sør vil Skjoldtunnelen sin portal vis a vis Fana Blikk i Fanavegen.

23.02.2011. 027

Nå fraktes de lagrede massene vekk fra området hvor det skal bygges en tilkomstvei som skal inn på Apeltunvegen.

23.02.2011. 036

Skjoldtunnelen får sin portal mot nord i området hvor gravemaskin graver av masser.

23.02.2011. 011

Entreprenøren er her i ferd med å grave av jord i området hvor Nesttunhaugtunnelen får sin portal sør for Skjoldskift rundkjøringen.