Lagunen

11.02.2011 093

Innfartsparkeringen ved Lagunen stenges fra mandag 14. februar. NCC har fått Lagunen entreprisen og vil mandag starte arbeidet med å stenge av området.

11.02.2011 086

Til venstre i dette bilde skal det lages et påhugg for tunnel slik at de kan komme raskt igang når de skal starte opp med 3. byggetrinn til Flesland.

11.02.2011 087

Her står jeg i enden av den nye holdeplassen ved Lagunen, den nye innfartsparkeringen blir liggende midt i bildet på andre siden av Fanavegen.

17.02.2011. 007

Skogryddingen firtsetter, snart er hele området som berøres vest for Fanavegen ryddet.

17.02.2011. 015

I Kalganehaugen kan de nå starte utgraving av traseen, mens entreprenør i forkant skal ha anleggsbrakkene på plass.

17.02.2011. 003

I området hvor innfartsparkeringen skal ligge er haugen i ferd med å forsvinne.

18.02.2011. 082

Hele området vest for Fanavegen er nå trærne kuttet og arbeidene kan komme igang.

18.02.2011. 077

I løpet av to måneder er 20 bygninger revet.

18.02.2011. 080

Ikke mye gjenstår av haugen som skal bort langs Steinsvikvegen. Innfartsparkeringen kommer her.

22.02.2011. 011

Snart er brakkene på plass og NCC kan for alvor ta til med å bygge trase ved Lagunen

22.02.2011. 006

Nå er hele haugen langs Steinsvikvegen sprengt bort, løs masse skal fraktes bort.

01.03.2011. 102

NCC sin rigg er snart på plass.

01.03.2011. 105

Oppe til høyre i bilde kommer en midlertidig gangveg ned mot Fanavegen ved Lagunen.

01.03.2011. 106

Midt i bilde her vil bybanebroen som skal krysse Fanavegen komme. Her vil det også blir plass til gående og syklende.

03.03.2011. 002

I dag åpner ny midlertidig gangvei mellom Fanaveien og Steinsvikveien. Gangveien blir asfaltert og sikret med anleggsgjerder. Årsak til at gangveien må legges om, er at dagens gangvei går igjennom anleggsområdet, et område som det skal graves og støpes banebro. Den midlertidige gangveien blir liggende slik til sommeren 2012.

07.03.2011. 050

Bak riggen kommer Lagunen holdeplass for bybanen, mens bussholdeplassen kommer på plassen foran riggen.

11.03.2011. 038

Også mellom Steinsvikvegen og Fanavegen pågår det avgraving av masser.

11.03.2011. 032

De graver av masser på Kalganehaugen ved Lagunen. Siden skal det sprenges før arbeidet med traseen tar til

17.03.2011. 078

De er i full gang mellom Fanavegen og Steinsvikvegen, i området mellom gravemaskinen vil det bli sprengt ut for tunnel mot Steinsviken, på det som blir tredje byggetrinn.

28.03.2011. 132

Det går raskt fremover med avgraving på Kalganehaugen hvor bybanestoppept Lagunen skal ligge.