Lagunen - Flesland

19.03.2013 (4)

Bildet viser at arbeidene med terminalen på Flesland er igang, Bybanen får endestopp i kjelleren på det nye terminalbygget.

19.03.2013 (7)

Om ett år vil hele haugen være borte og grunnarbeidene som vil gi bybanestopp og terminalbygg kan startes opp.

22.04.2013 (191)

Det bores og sprenges, om ett år kan vi starte arbeidet med å etable holdeplass i kjelleren på nybygge Flesland.

06.05.2013 (94)

Store endringer på gang, haugen vil i løpet av de neste 6 månedene omtrent forsvinne helt.

06.05.2013 (97)

Noe tusen kubikk med stein forsvinner hver eneste uke her i haugen ved Flesland hvor Bybanen skal inn i kjelleren på det nye terminalbygget.

13.05.2013 (2)

Uke for uke tas det ut store mengder stein hvor terminalen for Bybanen skal komme.

26.06.2013 (4)

Først må haugen bort, i 2014 kan vi begynne arbeidet med bybanestoppet Flesland

26.06.2013 (8)

Stor aktivitet i området hvor bybanestoppet på Flesland kommer

29.07.2013 016

Når man kommer til Flesland ser en at store mengder masse er tatt ut.

29.07.2013 019

Haugen er nå langt på vei borte, her kommer terminalen som bl.a. skal huse endestoppet for Bybanen.

26.08.2013 018

Det bores før sprenging, her skal veien fra Kokstadflaten føres inn til verksted/depot.

26.08.2013 024

Stor aktivitet15-20 lastebiler og like mange gravemaskiner er i aktivitet i området hvor det skal bygges verksted/depot.

26.08.2013 032

De nærmer seg yttergrensen for anleggsområde for verksted/depot.

26.08.2013 038

Jord graves ut og deponeres, mens stein etterfylles.

19.02.2014 350

11.03.2014 031

De er nå i gang med bygging av verksted/depot.

11.03.2014 033

Før påske regner de med at ting skjer i et rivende tempo.

11.03.2014 040

Endringer fra uke til uke.

11.03.2014 044

Når infrastrukturen er vel i bakken starter man på verksted/depot.

11.03.2014 055

De er godt i gang med Fleslandstunnelen, men nå skjer alt under bakken i området.