Flesland verksted/depot

23.07.2013 020

Området som skal planeres er på vel 70 mål.

23.07.2013 022

Skogen er borte, nå er det klart for å anlegge verksted/depot her.

23.07.2013 024

Her vil det i løpet av kort tid bli sprengt en anleggsvei for å få ut løsmassene.

23.07.2013 027

Stort område som de er i ferd med å grave av.

23.07.2013 048

Fra Kokstadflaten har vi startet med å anlegge vei inn til det til terminalområdet.

23.07.2013 050

Stor aktivitet i det som blir en arm av Kokstadflaten inn til administrasjonsbygget verksted/depot.

13.03.2012a 046

Her i området blir det bygget en 65 mål stort verksted depot for Bybanen. Det skal være stort nok til å betjene bybanenettet slik vi ser det i dag, Flesland, Åsane og Bergen Vest.

13.03.2012a 040

Midt i bildet kommer holdeplassen som vi anbefaler får navnet Kokstadflaten.

23.04.2012 001

Traseen for Bybanen mot Flesland vil ligge til høyre for g/s traseen og verkstedet blir liggende til høyre i bilde før man kommer til Statoilstasjonen.

26.06.2013 (10)

Mandag 1. juli vil vi komme i gang i dette området hvor det nye verksted/depot skal på plass. Når vi starter allerede nå er det på grunn av stramme frister for når det skal være ferdig i oktober/november 2015.

29.07.2013 010

I løpet av noen uker skal de ha sprengt seg en vei inn i anleggsområdet.

29.07.2013 013

Stor aktivitet i området hvor verksted/depot kommer

29.07.2013 027

Kokstadflaten veien skal forlenges, masser kjøres ut.

05.08.2013 003

Det er gjort klart for nok en salve på verksted/depot.

05.08.2013 009

Siden sist mandag ser vi klare endringer.

05.08.2013 016

Jord ut og steinmasser inn.

05.08.2013 021

På Flesland er det stor aktivitet og mye masse flyttes hver eneste uke.

05.08.2013 025

I Kokstadflaten holder de på med tilførselsvei til administrasjonsbygg verksted/depot.

12.08.2013 010

Mange maskiner i aktivitet på det store verksted/depot området.

12.08.2013 029

Store mengder masser er sprengt ut og flyttet siste uken