Sandsli - Kokstad

23.07.2013 005

Som en del av forberedelsene til stenging av Ytrebygdsvegen etableres det lyskryss ved innkjøring til Sandslivegen.

Sandslimarka

Også gående og syklende skal kunne bruke tunnelen mot Ytrebygdsvegen. Illustratør Fabian Schnuer Gohde

Kokstad

Aibel skal bygge ved bybanestoppet på Kokstad. Illustratør Fabian Schnuer Gohde

23.04.2012 075

Holdeplassen her vil ligge høyere i terrrenget enn veien og skal betjene sentrale deler av Kokstadområdet.

23.04.2012 082

Det pågår en diskusjon om plassering i Sandslimarken, men reguleringsplanen sier at den kommer omtrent her.

19.08.2013 053

Snart har bilene funnet et annet sted å parkere, for her kommer traseen mot Sandslimarka holdeplass.

19.08.2013 054

De har startet med å felle skog i Sandslimarka.

26.08.2013 047

Avgraving i Sandslimarka retning Sandslivegen.

26.08.2013 065

Det graves av før boring. Her skal banen gjennom det som blir Dyrhovdtunnelen.

26.08.2013 068

I Sandslimarka har de kuttet vegetasjon, her skal det komme både bybanetrase og gang/sykkelvei.

26.08.2013 080

De er nå igang langs Sandslivegen, i løpet av noen dager vil vi her se traseen som går mot Sandslimarka.

26.08.2013 083

Gjerdene er i ferd med komme på plass langs Sandslivegegn.

28.08.2013 002

De er nå kommet i gang med skogrensk i Ytrebygdsvegen. Om ett par dager starter arbeidet med å grave seg ned 8 meter i veien.

28.08.2013 005

De er nå kommet i gang med skogrensk i Ytrebygdsvegen. Om ett par dager starter arbeidet med å grave seg ned 8 meter i veien.

28.08.2013 019

Skogryddingsmaskinen fliser store trær på sekunder

29.08.2013 001

Fra dag til dag skjer det store endringer.

29.08.2013 010

Går radig når de bruker kvistemaskiner som spyr ut trærne.

30.08.2013 025

Langs Sandslivegen nedenfor Statoil er det klart for gravemaskinene.

30.08.2013 031

Her graves det av, boring følger og snart kan vi sprenge oss gjennom Dyrhovden.

30.08.2013 032

Sandslimarka