Birkelandsskiftet

Birkelandskiftet

I 2016 skal Birkelandsskiftet terminal se slik ut. Illustratør Fabian Schnuer Gohde

Kokstadflaten

Slik ser vi for oss Kokstadflaten holdeplass like ved verksted/depot. Illustratør Fabian Schnuer Gohde

Sandslimarka

Også gående og syklende skal kunne bruke tunnelen mot Ytrebygdsvegen. Illustratør Fabian Schnuer Gohde

Kokstad

Aibel skal bygge ved bybanestoppet på Kokstad. Illustratør Fabian Schnuer Gohde

23.04.2012 030

Her kommer en ny holdeplass som skal betjene eksisterende virksomheter, men det kommer også mye ny næringsvirksomhet her

23.04.2012 036

Det vil bli bygget en terminal i Birkelandsskiftet som skal betjene buss og bane.

18.10.2013

Her skal vi krysse Flyplassvegen til høyre i bilde.

30.10.2013 001

Det var NCC som i dag fikk oppdraget C-13 Birkelandsskiftet. De skal blant annet bygge en kulvert under veien midt i øvre bildekant.

30.10.2013 010

Entreprenøren vil ha et knuseverk over tunnelmunningen.

30.10.2013 013

Arbeidet mot flyplassen berører gående og syklende.

30.10.2013 014

Det blir mye rør i forbindelse med utbygging av Bybanen

30.10.2013 020

Infrastruktur må legges om

30.10.2013 029

Det graves i skogen, infrastruktur må legges utenfor området hvor det skal sprenges.

30.10.2013 048

Snart ferdig på verksted/depot tomten, etter nyttår begynner de med bygningsarbeidene

30.10.2013 056

Overvanneledninger skal også på plass før Kokstadflaten asfalteres inn mot verksted/depot.

30.10.2013 069

Rør i lange baner, i alle regnbuens farger finnes de langs traseen. Her langs Kokstadflaten.

5.11.2013 069

De nærmeste ukene vil NCC starte graving og masseforflytting i dette området. Det vil bli store endringer her.

15.11.2013 (73)

Veien skal nå legges om, følg med skilting

15.11.2013 (77)

På begge sider av Ytrebygdsvegen mot Hjellestad er NCC nå igang med avskoging/graving.

20.11.2013 061

De har startet gravearbeidene mot Birkelandsskiftet.