Råstølen

Råstølen

Slik ser vi for oss Råstølen i 2013. Illustratør Fabian Schnuer Gohde

Sandslivegen

Bybanestoppet for de mange Statoil ansatte. Illustratør Fabian Schnuer Gohde

13.03.2012a 020

Bybanen Utbygging på befaring ved det fremtidige stoppet i Sandslivegen.

26.04.2012 019

I Sandslivegen vil det komme en holdeplass som blant annet skal betjene de ansatte i Statoil.

23.04.2012 088

Råstølen blir første stopp etter Lagunen på ferden mot Flesland.

19.08.2013 058

Løsemasser fjernes i Petedalsheia, her skal bybanetraseen krysse.

19.08.2013 064

Her skal traseen fortsette under Sandslivegen, de har startet avgraving av området i Petedalsmyra.

19.08.2013 074

Om ett års tid vil det gå en bro over her, som går i tunnel til Petedalsmyra.

26.08.2013 072

Her skal det bores for påhugg tunnel mot holdeplass Sandslivegen

26.08.2013 073

Masseflytting i Petedalsheia

26.08.2013 099

En av de første dagene vil de starte boring i området her.

26.08.2013 100

I området her kommer holdeplass Råstølen

30.08.2013 002

De første salvene er unnagjort på Råstølen hvor ny holdeplass kommer.

30.08.2013 006

Anleggsbrakkene til Veidekke er på plass.

30.08.2013 015

De har startet avgraving av området nederst i Steinsvikvegen hvor broen skal komme.

30.08.2013 017

I Petedalsmyra bores og sprenges det allerede.

02.09.2013 008

Entreprenøren er nå skikkelig i gang med bybaneutbygging ved Råstølen holdeplass.

02.09.2013 020

Påhugget er snart klar for tunnel under Sandslivegen.

02.09.2013 022

Masseforflytning fra Petedalsheia, sann blanding av stein og jord.

09.09.2013 017

Langs Råstølen er de kommet godt i gang.