Byggetrinn 4 - Bergen sentrum - Fyllingsdalen

21.06.2016 (64)

De har startet grunnboring i Store Lungegårdsvann. Bunnforholdene i området må kartlegges.