Bilder

Alle bildene i Bybanen i Bergen - en fotoblogg.

17.06.2016 (94)

Gjør deg kjent med reglene for hvem som kan bruke parkeingsanlegget.

17.06.2016 (93)

Det er god plass i parkeringsanlegget.

17.06.2016 (83)

Alt er klart i Birkelandsskiftet, åpning for Bybanen 15. august

17.06.2016 (74)

Bussene har tatt i bruk Birkelandsskiftet, 15. august gjør Bybanen det samme.

17.06.2016 (68)

Parker din sykkel trygt innendørs i Birkelandsskiftet

17.06.2016 (54)

Her i rundkjøringen er den ene halvparten uten gress for at de lange bybanevognene skal kunne fraktes til depot for lossing.

17.06.2016 (43)

Gode forholde for syklistene langs bybanetraseen i Ytrebygda.

17.06.2016 (26)

Kokstad holdeplass med miljøgaten på Kokstad.

17.06.2016 (20)

Endelig er det mulig for gående og syklende å komme opp til Kokstad holdeplass og derfra videre mot Kokstad og Birkelandsskiftet.

19.05.2016 (80)

Statoil hovedkvarter i bakgrunnen

19.05.2016 (75)

Mye nye gang og sykkelveier i Sandsliområdet.

19.05.2016 (70)

Sandslivegen holdeplass

19.05.2016 (67)

Sandslivegen holdeplass

19.05.2016 (63)

Tidligere var det en parkeringsplass, veldig bra er det blitt her.

19.05.2016 (53)

19.05.2016 (50)

Råstølen holdeplass

19.05.2016 (45)

Råstølen med nybyggene i bakgrunnen

19.05.2016 (33)

Råstølen holdeplass.

19.05.2016 (30)

Råstølen holdeplass

19.05.2016 (24)

Råstølen