Bilder

Alle bildene i Bybanen i Bergen - en fotoblogg.

uke 19 - 2016 (98)

Ved Plantasjen før Ytrebygdsvegen

uke 19 - 2016 (97)

Dyrhovdtunnelen

uke 19 - 2016 (94)

Planfritt mot Ytrebygdsvegen

uke 19 - 2016 (200)

Her kommer Bybanen kjørende langs Ytrebygdvegen.

uke 19 - 2016 (197)

Parkeringsanlegget ble ikke så grått som det fremstod tidligere i vår.

uke 19 - 2016 (191)

Flott i området ved Birkelandsskiftet

uke 19 - 2016 (187)

Bedre forhold for de gående og syklende etter en lang periode med anleggsarbeid i Birkelandsskiftet.

uke 19 - 2016 (182)

Bybanen as har overtatt testprogrammet, så snart kan de lange vognene settes inn i ordinær trafikk.

uke 19 - 2016 (176)

Rundkjøring Birkelandsskiftet

uke 19 - 2016 (171)

Gang og sykkeltrase inn og ut i alle retninger

uke 19 - 2016 (169)

Detaljene som gjenstår før ferdig i Birkelandsskiftet

uke 19 - 2016 (166)

Birkelandsskiftet

uke 19 - 2016 (165)

Mulig å parkere sykkelen

uke 19 - 2016 (162)

Buen i Birkelandsskiftet

uke 19 - 2016 (161)

Birkelandsskiftet terminal

uke 19 - 2016 (160)

Buen er allerede blitt et landemerke i området.

uke 19 - 2016 (158)

Det er plass til 280 biler på innfartparkeringen her

uke 19 - 2016 (157)

Innkjøring Birkelandsskiftet

uke 19 - 2016 (86)

Bussterminalen er åpnet opp

uke 19 - 2016 (84)

Retning mot Såtamyri og Flesland etter Birkelandsskiftet.