Viser arkivet for oktober, 2015

 • 01.10.2015 (48) — Flere steder langs traseen er de ferdig med asfalteringsarbeidene.
 • 01.10.2015 (74) — Sandslibroen
 • 01.10.2015 (58) — Snart er det unge fotballspillere som har inntatt den gamle parkeringsplassen i Petedalsmyren igjen.
 • 01.10.2015 (118) — I neste uke åpner undergang i Folldalsheien
 • 01.10.2015 (115) — Råstølen holdeplass.
 • 01.10.2015 (23) — Litt utpå våren skal Birkelandsskrysset tas i bruk når Bybanen skal testkjøre i området.
 • 01.10.2015 (82) — Oppheng av kjøreledning Steinsvikbroen
 • 01.10.2015 (29) — Noen uker til så har de lukket det store park and ride anlegget i Birkelandsskiftet
 • 01.10.2015 (108) — g/s veg langs Steinsvikvegen ved Råstølen holdeplass.
 • 01.10.2015 (107) — Asfaltering g/s veg langs Steinsvikvegen
 • 01.10.2015 (103) — Råstølen i endring
 • 01.10.2015 (89) — Asfalteringsarbeid mot Dortledhaugen
 • 01.10.2015 (76) — Sandslivegen holdeplass.
 • 01.10.2015 (53) — Miljøgaten på Kokstad ved Aibelbygget
 • 01.10.2015 (40) — Toppdekket støpes, her skal bussene kjøre når Birkelandsskiftet terminal åpner opp igjen.
 • 01.10.2015 (18) — En liten gråsteinsmur i Flyplassvegen.
 • 01.10.2015 (16) — Arbeidet i Flyplassveien er kommet skikkelig i gang igjen.

Både inngående og utgående spor terminal Flesland er nå lagt. Store endringer rundt oss på Flelsand fra uke til uke.

Annonse