Viser arkivet for oktober, 2015

 • 21.10.2015 — Bybanevogn 221 er plassert foreløpig på depotet, den vil i januar få selskap av 222, deretter to nye i månedene februar, mars og april.
 • 21.10.2015 — 221 vil frem til januar bli stående etter at den er klargjort og gjort klar for bruk.
 • 21.10.2015 — Trekkvognen har levert første vogn, i løpet av de neste seks månedene skal den levere ytterligere syv vogner og en skal returnere til Berlin for forlengelse.
 • 21.10.2015 — Endelig er 221 på plass på Kokstad.
 • 21.10.2015 — Oddbjørn Sylta direktør for Skyss og direktør for Bybanen Utbygging Roger Skoglie er fornøyd med å ha fått på plass 221.
 • 21.10.2015 — Spennende med første besøk om bord. Det er ekstra stor plass for rullestoler, barnevogner og bagasje.
 • 21.10.2015 — Boggi på vogn 221
 • 21.10.2015 — Mange knapper som vognfører skal ha kontroll på mens bybanevognen er i drift.
 • 21.10.2015 — På våren en gang vil denn flotte 42 meteren bli satt inn i ordinær trafikk.
 • Veidekke (2) — Sandslivegen holdeplass, Statoilbygget oppe til venstre.
 • Pankow, Berlin (4) — Side om side er de i ferd med å sette sammen de tre bybanevogene 222, 223 og 224. 42 meters lengde
 • Pankow, Berlin (3) — Forskjellige stadier i prosessen med å sette sammen vognene.
 • Veidekke (1) — Området ved Nordahl Grieg vgs er nå reetablert.
 • Pankow, Berlin (2) — Neste vogn kommer til Bergen tidlig i januar.
 • Pankow, Berlin (1) — I alt 7 nye vogner ankommer Bergen i perioden januar – april.
 • Veidekke (6) — Bildet viser bro over Steinsvikvegen som binder sammen Steinsviktunnelen og Solheitunnelen
 • Veidekke (5) — Råstølen
 • Veidekke (4) — Råstølen,
 • Veidekke (3) — Sandslivegen holdeplass ved Statoil.
 • 13.10.2015 (36) — De er i gang med de siste spor i Fleslandstunnelen
 • 13.10.2015 (160) — På gjerde her ser vi at de har laget en lyslist som skal lyse opp gang og sykkelfeltet. Dette er ved Plantasjen.
 • 13.10.2015 (46) — Vognhall, verksted på Kokstad
 • 13.10.2015 (99) — Sykkelskuret er snart på plass i Birkelandsskiftet. I tillegg skal det etableres bokser ved heishuset, så alt i alt to sykkelløsninger
 • 13.10.2015 (100) — Terminal Birkelandsskiftet
 • 13.10.2015 (123) — Retning fra Birkelandsskiftet mot Kokstad/Breiholten.
 • 13.10.2015 (125) — Ytrebygdsvegen mot Birkelandsskiftet.
 • 13.10.2015 (22) — Terminal for Bybanen på Flesland
 • 13.10.2015 (11) — Terminal Flesland, inngående spor
 • 13.10.2015 (219) — Råstølen, i neste uke er de ferdig med å asfaltere.
 • 13.10.2015 (4) — T3 blir flottere for hver uke som går.
 • 13.10.2015 (38) — Det er blitt flott langs Flyplassvegen
 • 13.10.2015 (224) — Asfaltering i Råstølen
 • 13.10.2015 (243) — Det er blitt pent ved Nordahl Grieg vgs.
 • 13.10.2015 (152) — Deler av gang og sykkelfeltet i Sandslimarka mot Aibelhuset på Kokstad åpnes i neste uke. Dyrhovdtunnelen vil ikke bli åpnet i denne omgang, men trolig i løpet av november.
 • 13.10.2015 (13) — Terminal Flesland, utgående spor
 • 13.10.2015 (42) — Oppheng av kjøreledning langs Flyplassvegen
 • 13.10.2015 (116) — Buen i Birkelandsskiftet
 • 13.10.2015 (32) — Sviller fraktes inn i tunnelen
 • 13.10.2015 (85) — Retning Såtamyrikulverten
 • 13.10.2015 (153) — Området fremstår som veldig ferdig. Det gjenstår en del arbeid med å sikre lys i området mellom Kokstad og Sandslimarka.
 • 13.10.2015 (134) — Kokstad holdeplass. Snart klart for åpning av gang og sykkel her.
 • 13.10.2015 (93) — Buen over Flyplassvegen
 • 13.10.2015 (176) — I Sandslimarka er det åpnet for ordinære trafikk igjen etter at planovergangene ble etablert sist uke.
 • 13.10.2015 (241) — De er ferdig i området ved Nordahl Grieg vgs.
 • 13.10.2015 (14) — De legger skifer på terminalområdet Flesland
 • 13.10.2015 (137) — Sykkelstativet er kommet på plass Kokstad holdeplass.
 • 13.10.2015 (196) — Sandslivegen holdeplass
 • 13.10.2015 (103) — Ett nytt dekke er i produksjon og snart er park and ride anlegget i Birkelandsskiftet lukket.
 • 13.10.2015 (138) — Kokstad holdeplass
 • 13.10.2015 (132) — Kokstad holdeplass.
 • 13.10.2015 (26) — De er i gang med sporlegging i Fleslandstunnelen
 • 13.10.2015 (109) — Gang og sykkel trase langs Birkelandsbroen er nå støpt, snart klar for asfaltering
 • 13.10.2015 (108) — Gang og sykkeløsning i Birkelandskiftet er snart klar for asfaltering
 • 13.10.2015 (107) — Gang og sykkel langs Flyplassvegen
 • 13.10.2015 (120) — Gang og sykkel både mot Hjellestad og Flesland
 • 13.10.2015 (73) — Reetablering Flyplassvegen over Såtamyrikulverten er snart fullført

Det er all grunn til å glede seg over den flotte terminalen som blir bygget på Flesland

 • 08.10.2015 (30) — I Folldlasheien er nå undergang Steinsvikvegen åpnet igjen. Viktig at alle som krysser veien bruker undergangen. Det er nå to årskull som ikke har brukt denne som skolevei.
 • 08.10.2015 (27) — Det vil pågå fresing og asfaltering i rundkjøring Birkelandsskiftet fra fredag 09.10 kl. 20 00 til mandag 12.10 kl. 05 30
 • 08.10.2015 (16) — I Fleslandstunnelen legger de pukk før de nå starter sporlegging
 • 08.10.2015 (4) — Nå er også sporet fra Flesland lagt og de har startet arbeidet med spor i Flelsandstunnelen
 • 05.10.2015 (5) — I løpet av uken skal planovergangene være montert.
 • 05.10.2015 (15) — Arbeidet med planovergangene er i full gang.
 • 05.10.2015 (13) — Her har de startet arbeidet med planovergang ned mot Evry og barnehagen
 • 05.10.2015 (17) — Arbeidet med uteliggere for kjøreledning losses.
 • 05.10.2015 (16) — I løpet av noen uker vil kjøreledning i Sandslimarka være montert.
 • 05.10.2015 (3) — Sykkelstativet som får tak er i ferd med å bli montert

Gratulerer med 60 års dagen Flesland lufthavn. Vi gleder oss til vi kan sende passasjerene direkte inn i det nye terminalbygget.

 • 02.10.2015 (30) — Store lysflater for å sikre et godt arbeidsmiljø.
 • 02.10.2015 (56) — Lossespor nye vogner som ankommer Kokstad.
 • 02.10.2015 (57) — 21.0ktober skal den første lange 42 meter bybanevognen losses på sporet her.
 • 02.10.2015 (53) — Hele området ryddes, i løpet av noen uker har det skjedd store forandringer på Kokstad.
 • 02.10.2015 (47) — På verkstedet skal de jobbe under, på siden og på taket av vognene.
 • 02.10.2015 (45) — Litt senere i høst skal bybanevognen som ankommer verksted/depot teste ut hele anlegget. d
 • 02.10.2015 (28) — Nesten ferdig med avretting, hele vognhallen skal asfalteres. 14.000 m2 er arealet på.
 • 02.10.2015 (23) — I løpet av noen uker vil de ha asfaltert mellom sporene i vognhallen. Her holde de på med avretting.
 • 02.10.2015 (19) — Det ryddes rundt verkstedet
 • 02.10.2015 (12)
 • 02.10.2015 (10) — Administrasjonsbygget, de er i gang med å innrede bygget
 • 02.10.2015 (6) — Verksted/depot området begynner å ta form.
 • 02.10.2015 (4) — Det ryddes rundt administrasjonsbygget.
Annonse