Viser arkivet for november, 2015

Det er en trolsk stemning, men flott på Kokstad holdeplass.

 • 09.11.2015 (51) — Både inne og ute er det travel aktivitet på verksted/depot/administrasjonsbygg
 • 09.11.2015 (46) — Uteområdet begynner å se ferdig ut.
 • 09.11.2015 (39) — Her kommer dusj og toaletter i det som er herregarderoben for vognførere på Kokstad. Regner med at neste gang er det kommet opp noen vegger som avdeler rommet
 • 09.11.2015 (38) — Ikke alt arbeid skal gjøres fra en av gravene på verkstedet
 • 09.11.2015 (33) — Ikke mange ukene før det hele er ferdig. Alt i alt skal det være 5 porter inn i verkstedet for bybanevognene.
 • 09.11.2015 (22) — Her skal hjuldreiemaskinen plasseres.
 • 09.11.2015 (21) — Sandanlegg
 • 09.11.2015 (17) — Det er ferdig asfaltert i vognhallen
 • 09.11.2015 (13) — Hele vognhallen er nå asfaltert
 • 09.11.2015 (11) — Depotområdet blir gradvis ferdigstilt
 • 09.11.2015 (7) — Her skal de nye bybanevognene lastes av når de ankommer vinter/vår 2016.
 • 09.11.2015 (29) — I sluttfasen på verkstedet, her er de snart klar for å motta for vedlikehold bybanevognene.
 • 09.11.2015 (24) — Vaskehall
 • 09.11.2015 (6) — Det er fortsatt en del ryddearbeid før verkstedet kan innvies.
 • 05.11.2015 (146) — Gang og sykkelvegen i Råstølen er åpnet for alminnelig bruk
 • 05.11.2015 (108) — Gang og sykkelvegen mot Kokstad er åpen for gående og syklende
 • 05.11.2015 (137) — Steinsvikbroen
 • 05.11.2015 (149) — Sykkelskurene i Råstølene har fått tak, syklene skal stå tørt.
 • 05.11.2015 (102) — Kokstad holdeplass
 • 05.11.2015 (151) — Ikke mye som gjenstår i Råstølen
 • 05.11.2015 (145) — Råstølen, bussholdeplass og gang og sykkelsystem er åpnet for alminnelig trafikk. Bybanen vil først komme i alminnelig trafikk på ettersommeren 2016.
 • 05.11.2015 (142) — Råstølen
 • 05.11.2015 (141) — Råstølen holdeplass
 • 05.11.2015 (131) — Sandslivegen holdeplass
 • 05.11.2015 (130) — De holder på å få avsporingsskinnen på plass.
 • 05.11.2015 (125) — Gang og sykkelvegen til Sandslimarka fra Sandslivegen blir riktig flott når folk etter hvert tar den i bruk
 • 05.11.2015 (121) — Gang og sykkelvegen mot Sandslibroen i Sandslimarka
 • 05.11.2015 (119) — Kjøreledningen henges opp i Sandslimarka
 • 05.11.2015 (114) — Sandslimarka holdeplass
 • 05.11.2015 (112) — Lys også i håndtaket som går i Dyrhovdtunnelen
 • 05.11.2015 (105) — Flott ved Aibelbygget, Kokstad holdeplass til venstre
 • 05.11.2015 (101) — Kokstad holdeplass
 • 05.11.2015 (100) — Planovergangen Kokstad holdeplass er snart ferdig lagt.
 • 05.11.2015 (98) — Miljøgaten ved Kokstad holdeplass
 • 05.11.2015 (95) — Kokstad holdeplass
 • 05.11.2015 (77) — Siste del av fremtidig betongdekke i parkeringsanlegget i Birkelandsskiftet blir støpt de nærmeste ukene.
 • 05.11.2015 (73) — Syklene skal stå tørt, det blir også bokser for innlåsing av sykkel her.
 • 05.11.2015 (72) — Birkelandsskiftet terminal
 • 05.11.2015 (66) — Birkelandsskiftet bro
 • 05.11.2015 (60) — Flyplassvegen og gang og sykkeltraseen kan snart gjenåpnes.
 • 05.11.2015 (54) — Mangler asfalt og beplantning, så er det tid for gjenåpning i Flyplassvegen
 • 05.11.2015 (47) — Det settes stein i gang og sykkeltraseen langs Flyplassvegen
 • 05.11.2015 (40) — Kokstadflaten holdeplass.
 • 05.11.2015 (36) — Her er de i gang med å etterfylle pukk langs sporet.
 • 05.11.2015 (34) — Alle ledningene som strekkes må kobles.
 • 05.11.2015 (32) — Mye etterarbeider på verksted/depot området
 • 05.11.2015 (31) — De holder på å sette opp gjerder langs traseen før Fleslandstunnelen
 • 05.11.2015 (28) — Pågår mye strekkearbeid langs traseen nå.
 • 05.11.2015 (13) — Rulletrappen er på plass.
 • 05.11.2015 (12) — Rulletrappen er kommet på plass.
 • 05.11.2015 (10) — Hva er det vi skuer bak plasten? Det viser seg at rulletrappen fra terminalen og opp på gateplan er kommet på plass.
Annonse