Viser arkivet for desember, 2015

Terminalen på Flesland

Råstølen holdeplass.

 • 29.12.2015 (115) — Her går gang og sykkelvegen opp til Kokstad holdeplass
 • 29.12.2015 (143) — Sandslibroen
 • 29.12.2015 (41) — Her ser vi utløpet av Såtamyrikulverten mot Sparkjøp.
 • 29.12.2015 (34) — Traseen går langs Flyplassvegen
 • 29.12.2015 (16) — Flesland terminal
 • 29.12.2015 (87) — Buen over Flyplassvegen. Gang og sykkelsystemet er planlagt åpnet i slutten av januar.
 • 29.12.2015 (103) — Birkelandsskiftet terminal
 • 29.12.2015 (120) — Gang og sykkeltrase i Sandslimarka
 • 29.12.2015 (59) — I området her skal bybanevogn 221 og 222 snart starte opp med test av anlegget.
 • 29.12.2015 (51) — Verksted og administrasjonsbygg
 • 29.12.2015 (70) — Vognhall
 • 29.12.2015 (66) — Verksted
 • 29.12.2015 (60) — Verksted
 • 29.12.2015 (53) — Administrasjonsbygg
 • 29.12.2015 (40) — Det er kommet flere kilometer gang og sykkelveg langs bybanetraseen som her er knyttet opp mot g/s traseen langs Flyplassvegen
 • 29.12.2015 (38) — Verksted/depot Kokstad
 • 29.12.2015 (22) — De er kommet veldig langt med den nye terminalen, all honnør til Avinor
 • 29.12.2015 (5) — Flesland terminal
 • 29.12.2015 (109) — Til påske skal de være ferdig.
 • 29.12.2015 (108) — I løpet av våren kan det nye park and ride anlegget med 280 parkeringsplasser åpne.
 • 29.12.2015 (104) — Birkelandsskiftet terminal
 • 29.12.2015 (100) — I løpet av januar skal man kunne krysse over broen på en ny gang og sykkeltrase.
 • 29.12.2015 (81) — Her er de i gang med å sette stein på fremtidig kollektivterminal i Birkelandsskiftet
 • 29.12.2015 (47) — Sør for Telenorbygget
 • 29.12.2015 (113) — Birkelandsskiftet terminal med den meget synlige buen som krysser Flyplassvegen.
 • 29.12.2015 (46) — Buen er blitt et landemerke
 • 29.12.2015 (25) — Traseen langs Flyplassvegen
 • 29.12.2015 (146) — Sandslivegen holdeplass.
 • 29.12.2015 (140) — Sandslimarka
 • 29.12.2015 (122) — Sandslibroen
 • 29.12.2015 (118) — Trase ved Plantasjen
 • 29.12.2015 (151) — Sandslivegen holdeplass, sykkelskur ved busstoppet til høyre
 • 09.12.2015 (74) — Området ryddes, på nyåret er det stadig flere bybanevogner som skal sees her.
 • 09.12.2015 (1) — Når kan man igjen spille fotball i Petedalsmyren? Alt er klart fra vår siden, vi har forlatt området.
 • 09.12.2015 (99) — God plass for de som skal jobbe med bybanevognene i høyden.
 • 09.12.2015 (35) — Gang og sykkelveg vil bli åpnet på nyåret.
 • 09.12.2015 (83) — Her skal hjuldreiebenken plasseres.
 • 09.12.2015 (102) — På våren skal det komme ytterligere syv bybanevogner til verksted/depot.
 • 09.12.2015 (6) — Planovergangen ved Telenor er ferdig.
 • 09.12.2015 (47) — Før påske skal anlegget i Birkelandsskiftet være ferdig.
 • 09.12.2015 (31) — Langs Ytrebygdsvegen mot Kokstad holdeplass.
 • 09.12.2015 (33) — Parkeringsanlegget begynner å bli ferdigstilt utvendig.
 • 09.12.2015 (103) — Verksted
 • 09.12.2015 (101) — lakkeringsverkstedet.
 • 09.12.2015 (97) — 221 bare venter på å bli tatt i bruk.
 • 09.12.2015 (92) — Snart kommer portene på plass på verkstedet.
 • 09.12.2015 (87) — Anleggsgartneren har mye arbeid som skal utføres før innflytting.
 • 09.12.2015 (86) — Blikkenslagerne har nok å gjøre på taket for å unngå lekkasjer.
 • 09.12.2015 (104) — Asfaltering inngangsparti verksted og depot.
 • 09.12.2015 (79) — Sandingsanlegget, her skal det etterfylles sand.
 • 09.12.2015 (75) — Verksted
 • 09.12.2015 (71) — Administrasjonsbygg.
 • 09.12.2015 (67) — Begynner å se veldig ryddig ut.
 • 09.12.2015 (66) — Verksted
 • 09.12.2015 (63) — Godt i gang med utomhusarbeider verksted/depot.
 • 09.12.2015 (60) — Admininistrasjonsbygg Kokstadflaten
 • 09.12.2015 (58) — Nesten ferdig med asfalteringsarbeidene
 • 09.12.2015 (52) — Gang og sykkelvegen i Flyplassvegen er gjenåpnet
 • 09.12.2015 (24) — Snart fiks ferdig bro med bue.
 • 09.12.2015 (12) — Entreprenør holder på å rydde taket hvor bussterminalen skal på plass.
 • 09.12.2015 (10) — Birkelandsskiftet terminal
 • 09.12.2015 (9) — Buen over Flyplassvegen
 • 07.12.2015 (88) — Skinnene må slipes etter sveising.
 • 07.12.2015 (64) — Ikke mye asfalt som gjenstår langs Flyplassvegen.
 • 07.12.2015 (24) — Råstølen holdeplass
 • 07.12.2015 (21) — I Råstølen nærmer de seg ferdig. Nå settes det opp gjerder mot traseen.
 • 07.12.2015 (33) — Detaljer gjenstår før vi kan teste traseen
 • 07.12.2015 (17) — Gang og sykkeltraseen i området er tatt i bruk.
 • 07.12.2015 (12) — Klart for kjøreledning.
 • 07.12.2015 (60) — Rulletrappen er på plass.
 • 07.12.2015 (73) — Siste sveis på byggetrinn III Lagunen – Flesland.
 • 07.12.2015 (62) — Det går fremover med terminalen på Flesland
 • 07.12.2015 (54) — Flesland terminal
 • 07.12.2015 (52) — Billettautomaten er snart på plass.
 • 07.12.2015 (51) — Flesland terminal
 • 07.12.2015 (32) — Sykkelen skal stå tørt når den parkeres.
 • 07.12.2015 (28) — Fortetting nær ved holdeplassen på Råstølen
 • 07.12.2015 (20) — Blir det de nye naboene eller bybanen som er først på plass?
Annonse