Viser arkivet for juni, 2015

 • 29.06.2015 — Innløpet mot fleslandstunnelen er ferdig beplantet
 • 29.06.2015 — Kjøreledningen er på plass langs Flyplassvegen
 • 29.06.2015 — Sporlagt Sandslibro
 • 29.06.2015 — sandslimarka
 • 29.06.2015 — Nå skal det Sporlegges inn mot Fleslandstunnelen
 • 29.06.2015 — Inn mot verkstedet på Kokstad
 • 29.06.2015 — Beplanting langs Flyplassvegen
 • 29.06.2015 — Sporlegging ved Råstølen holdeplass
 • 29.06.2015 — Sandslivegen holdeplass
 • 29.06.2015 — Sporet fra Sandslimarka fører ned mot Sandslibroen.
 • 29.06.2015 — Birkelandsskiftet terminal og buen over Flyplassvegen
 • 29.06.2015 — Traseen forbi Plantasjen og under Ytrebygdsvegen.
 • 29.06.2015 — Klart for spor mot Plantasjen
 • 29.06.2015 — Det beplanes ved Nordahl Grieg VGs.
 • 29.06.2015 — Birkelandsskiftet terminal
 • 29.06.2015 — Nå er sporet på plass på Sandslibroen.
 • 29.06.2015 — sandslimarka holdeplass.
 • 29.06.2015 — Råstølen holdeplass undergang mot holdeplassen
 • 29.06.2015 — Langs Flyplassvegen
 • 29.06.2015 — Staselig bue over Ytrebygdsvegen.
 • 29.06.2015 — Buen er på plass. Festene likeså
 • 13.06.2015 — 30 tonn tung del av bue
 • 14.06.2015
 • 14.06.2015 — Her løftes del to av buen for sammensveising
 • 14.06.2015 — Bybanebro skal tåle en belastning på over 250 tonn. Derfor utstyres den med feste fra bue mot bro
 • 14.06.2015 — I løpet av noen uker vil broen fremstå i all sin prakt med festene montert og en smekker banebro.
 • 14.06.2015 — Store dimensjoner, buen er 35 meter høy.
 • 14.06.2015 — Buen krysser både veien og banebroen
 • 14.06.2015 — Her settes buen sammen.
 • 14.06.2015 — Hjelpetårn ble reist for å få buen montert
 • 14.06.2015 — Buen fra en annen vinkel
 • 14.06.2015 — Sammenkoblingen har funnet sted
 • 13.06.2015 — Første del av buen er på plass.
 • 13.06.2015 — Arbeidet med buen er startet

Plating av vognhall starter opp nå.

 • 11.06.2015 (42) — Staselig administrasjonsbygg
 • 11.06.2015 (40) — verksted, de tre sporene ut av hallen er ferdig lagt
 • 11.06.2015 (65) — Vaskehall
 • 11.06.2015 (45) — Store glassfleter i den nye vognhallen
 • 11.06.2015 (44) — Plating gjenstår i den delen av vognhall som rommer sandfang og vaskehall
 • 11.06.2015 (47) — Noen plater gjenstår, men snart lukket vognhall
 • 11.06.2015 (50) — Ballastpukk i 60 cm høyde er nesten ferdig utlagt i vognhallen
 • 11.06.2015 (60) — Snart er alle de åtte sporene ferdig lagt i vognhallen
 • 11.06.2015 (18) — Flyplassvegen er snart rustet opp ved innkjøring mot verksted/depot
 • 11.06.2015 (14) — Avinor sitt nybygg begynner nå å ta form
 • 11.06.2015 (199) — I Folldalsheien vil undergangen under Steinsvikvegen ikke åpne til skolestart. det blir trafikkvakt i skoletiden.
 • 11.06.2015 (117) — Aibelbygget, fra i neste uke vil det komme spor på plass her.
 • 11.06.2015 (112) — Kokstad holdeplass. Sporentreprenør overtar i dag.
 • 11.06.2015 (21) — Retning mot Birkelandsskiftet etter Såtamyrikulverten
 • 11.06.2015 (16) — Gang og sykkelvegen kan snart gjenåpnes.
 • 11.06.2015 (23) — De er ikke ferdig selv om sporet er på plass. Nå skal ledninger strekkes og kjøreledning og master skal på plass.
 • 11.06.2015 (74) — Gjenstår litt støp og kulting inn mot verkstedsbygget
 • 11.06.2015 (147) — Sandslibroen
 • 11.06.2015 (100) — Den store mobilkranen skal heise buen på plass.
 • 11.06.2015 (190) — Fra undergang i Råstølen og rett opp trappen
 • 11.06.2015 (176) — Steinsviktunnelen
 • 11.06.2015 (137) — Sandslivegen holdeplass
 • 11.06.2015 (151) — Beplantning inn mot Sandslivegen holdeplass
 • 11.06.2015 (1) — Nybygget til Avinor vokser uke for uke.
 • 11.06.2015 (179) — Holdeplassen er på plass.
 • 11.06.2015 (108) — Det bygges murer for g/s vegen som ledes inn mot broene og vegene i området.
 • 11.06.2015 (110) — Anleggsgartneren har startet med planting av hekk langs traseen
 • 11.06.2015 (31) — Tid for kjørelednings master
 • 11.06.2015 (32) — De må skuff for skuff plassere fyllmasser inn mot kulverten
 • 11.06.2015 (81) — Hjelpetårn på plass før de starter å sette opp buen i helgen
 • 11.06.2015 (87) — ETasje for etasje bygget i anlegget som skal romme innfartsparkeringen.
 • 11.06.2015 (95) — Traseen klar for spor, etter Breiholten overta sporentreprenør i dag.
 • 11.06.2015 (202) — Undergangen ved Nordahl Grieg vgs vil åpne til skolestart 17 august.
 • 11.06.2015 (89) — Fem deler er blitt to, i helgen skal det hele heises på plass.
 • 11.06.2015 (4) — Rivende utvikling terminalutbygging Flesland
 • 11.06.2015 (8) — Ennå et betongdekk støpes
 • 11.06.2015 (10) — Her kommer bybaneterminalen som skal stå klar når Avinor sitt nybygg åpnes for trafikk
 • 11.06.2015 (15) — Gang og sykkel vegen er under reetablering
 • 11.06.2015 (20) — Arealene rundt traseen beplantes ved innkjøring verksted/depot
 • 11.06.2015 (34) — Administrasjonsbygg verksted/depot
 • 11.06.2015 (25) — Startet med å legge ledninger i Flyplassvegen hvor Såtamyrikulverten førte til omlegging av veg og g/s veg
 • 11.06.2015 (71) — Sveis og sliping av skinnene
 • 11.06.2015 (107) — Birkelandsskiftet terminal
 • 11.06.2015 (92)
 • 11.06.2015 (122) — Klart for overlevering
 • 11.06.2015 (124) — Valsen må frem, neste inn er sporentreprenør som skal legge skinner
 • 11.06.2015 (130) — Sør for Plantasjen blir det både g/s veg og bybanespor under Ytrebygdsvegen
 • 11.06.2015 (183) — Stålarbeid Råstølen holdeplass snart fullført
 • 11.06.2015 (150) — Her ser vi tydelig g/s vegen på Sandslibroen, nå gjenstår asfaltering.
 • 11.06.2015 (155) — Nå kan de starte med stålarbeid Sandslivegen holdeplass
 • 11.06.2015 (166) — Steinsvikbekken skal reetableres.
 • 11.06.2015 (189) — Råstølen
 • 11.06.2015 (195) — Råstølen holdeplass
 • 11.06.2015 (161) — Svillene er på plass, nå starter sporlegging Steinsvikbroen og Steinsviktunnelen
 • 11.06.2015 (171) — Tunge løft når sviller og skinner skal opp på Steinsvikbroen
Annonse