Viser arkivet for juli, 2015

 • 29.07.2015 (10) — Store endringer i Råstølen, begynner å nærme seg ferdig.
 • 29.07.2015 (56) — Her skal gangtunnelen åpnes før skolestart.
 • 29.07.2015 (48) — Kulting før sporene kjøres inn i Folldalstunnelen
 • 29.07.2015 (42) — Klart for spor i Folldalstunnelen
 • 29.07.2015 (29) — Det skal støpes på holdeplass Råstølen denne uken.
 • 29.07.2015 (6) — Steinsvikvegen er snart klar for omlegging igjen.
 • 28.07.2015 (234) — På nyåret vil terminal og parkeringshuset i Birkelandsskiftet stå ferdig
 • 28.07.2015 (174) — Stor aktivitet med spor og gjerde utenfor vognhallen
 • 28.07.2015 (197) — Mesta har også fått seg en skinnegående bil for oppheng av kjøreledning.
 • 28.07.2015 (156) — Her skal det være plass til sandpåfylling og en hjuldreiebenk som hentes på Kronstad.
 • 28.07.2015 (136) — De setter opp gjerde på verksted/depot
 • 28.07.2015 (135) — Også innvendig begynner det nå å ta form i administrasjonsbygget
 • 28.07.2015 (37) — Etterbehandling av kunstinstallasjonene ved Plantasjen.
 • 28.07.2015 (187) — Ikke mye som gjenstår før de er ferdig ved Kokstadflaten holdeplass.
 • 28.07.2015 (202) — Såtamyrikulverten er ferdig, nå kan gang og sykkelvegen til Flesland reetableres
 • 28.07.2015 (105) — Fleslandstunnelen
 • 28.07.2015 (158) — Hjuldreiebenken skal flyttes fra Kronstad til Kokstad i løpet av høsten.
 • 28.07.2015 (125) — Porten er kommet på plass
 • 28.07.2015 (8) — Endelig kan vi reetablere hagene langs Ytrebygdsvegen.
 • 28.07.2015 (74) — Sandslivegen holdeplass
 • 28.07.2015 (152) — Vognhall, i alt åtte spor i den 300 meter lange bygningen
 • 28.07.2015 (111) — Snart er anleggsgartneren også ferdig med sine arbeider ved Fleslandstunnelen mot Flyplassvegen
 • 28.07.2015 (168) — Verksted/administrasjonsbygg
 • 28.07.2015 (166) — Vaskehall og
 • 28.07.2015 (145) — Mer enn 50 bybanevogner a42 meter får plass i vognhallen.
 • 28.07.2015 (144) — Verksted
 • 28.07.2015 (142) — Her skal man komme til taket på bybanevognene som rulles inn i verkstedet.
 • 28.07.2015 (129) — Administrasjonsbygg
 • 28.07.2015 (120) — Senere i høst vil bybanevognene få sitt depot her
 • 28.07.2015 (107) — Sporlegging står for tur i Fleslandstunnelen
 • 28.07.2015 (246) — De er i gang med å legge dempematter på broen over Flyplassvegen.
 • 28.07.2015 (231) — Birkelandsskiftet holdeplass med stålbuen i bakggrunnen.
 • 28.07.2015 (219) — Alt er klart for å henge opp kjøreledning i Såtamyrikulverten
 • 28.07.2015 (215) — Blir litt av et skue når man kommer fra Flesland mot Birkelandsskiftet.
 • 28.07.2015 (213) — Fjernvarmen kan snart kobles til igjen.
 • 28.07.2015 (190) — Greit med to sett hjul når man skal kjøre på skinner.
 • 28.07.2015 (2) — Staselig bue i Birkelandsskiftet.
 • 28.07.2015 (70) — Ved Sandslivegen holdeplass kommer det busstopp for enkel overgang til buss.
 • 28.07.2015 (56) — Gangbro over sporet i Sandslimarka
 • 28.07.2015 (52) — Gangbroen kan snart tas i bruk igjen.
 • 28.07.2015 (48) — Gatelys monteres i Sandslimarka
 • 28.07.2015 (47) — Det er grønt i Sandslimarka.
 • 28.07.2015 (43) — Gjerdet er kommet på plass i Durhovdtunnelen
 • 28.07.2015 (23) — Her kommer gang og sykkelvegen mot Plantasjen
 • 28.07.2015 (94) — Senere i uken skal de støpe i Råstølen, holdeplass
 • 28.07.2015 (89) — Ut av Steinsviktunnelen mot Råstølen holdeplass
 • 28.07.2015 (87) — Her måler de at høyden på sporet er korrekt i Steinsviktunnelen
 • 28.07.2015 (85) — Etterfylling av pukk Steinsvikbroen.
 • 28.07.2015 (80) — sporlegging Steinsvikbroen
 • 13.07.2015 (204) — I Råstølen er undergang snart klar for bruk.
 • 13.07.2015 (198) — Ned til undergangen som krysser under Steinsvikvegen i Råstølen
 • 13.07.2015 (207) — Råstølen
 • 13.07.2015 (206) — Sporlegging i Råstølen
 • 13.07.2015 (173) — Steinsvikbroen
 • 13.07.2015 (214) — Til skolestart skal undergangen være klar til bruk
 • 13.07.2015 (211) — De kjører inn skinner i Folldalstunnelen
 • 13.07.2015 (203) — Bussen har fått nytt stoppested i Råstølen
 • 13.07.2015 (163) — Sandslivegen holdeplass
 • 13.07.2015 (192) — Sporlegging i Råstølen
 • 13.07.2015 (162) — Sandslivegen holdeplass
 • 13.07.2015 (190) — Råstølen. Her kommer vendespor og gjennomgående spor mot Flesland
 • 13.07.2015 (49) — Fastdekke inn i verkstedshallen
 • 13.07.2015 (96) — Bybanetrase langs Ytrebygdsvegen
 • 13.07.2015 (85) — Parkeringsanlegget tar mer og mer form
 • 13.07.2015 (104) — Rundkjøring inn mot Breiholten
 • 13.07.2015 (13) — De er klar for sporlegging i Fleslandstunnelen
 • 13.07.2015 (151) — De har fjernet reisverket på Sandslibroen
 • 13.07.2015 (47) — Hjuldreiebenken skal flyttes fra Ktonstad til Kokstad i løpet av høsten.
 • 13.07.2015 (100) — Sporleggerne er kommet til langs Ytrebygdsvegen
 • 13.07.2015 (142) — Statoilbroen kan snart innvies
 • 13.07.2015 (10) — Det skal atter bli pent langs Flyplassvegen
 • 13.07.2015 (32) — Detaljer gjenstår og jobbes med uke etter uke.
 • 13.07.2015 (57) — Administrasjonsbygget blir mer og mer ferdig innredet
 • 13.07.2015 (87) — Birkelandsskiftet
 • 13.07.2015 (160) — Sandslibroen. Her ser vi de klargjør for avsporingssikring.
 • 13.07.2015 (53) — Verkstedshall
 • 13.07.2015 (132) — Sandslimarka holdeplass
 • 13.07.2015 (31) — Snart kommer portene på plass.
 • 13.07.2015 (98) — De er klar for sporlegging inn mot Birkelandsskiftet terminal
 • 13.07.2015 (28) — Likeretterbygget på Kokstad
 • 13.07.2015 (89) — Buen som krysser over Flyplassvegen
 • 13.07.2015 (29) — likeretterbygget inn mot verksted/depot
 • 13.07.2015 (93) — Rundkjøring Birkelandsskiftet
 • 13.07.2015 (156) — Gang og sykkel blir det også plass til på Sandslibroen.
 • 13.07.2015 (105) — Bare uker før det meste av spor byggetrinn 3 er ferdig lagt.
 • 13.07.2015 (148) — En grønn barriere mellom gang/sykkelvei og trase
 • 13.07.2015 (127) — Dyrhovd tunnelen her er det både trase for bybanen og gang/sykkel.
 • 13.07.2015 (137) — Sporlegging i Sandslimarka
 • 13.07.2015 (122) — Trase mot Kokstad holdeplass
 • 13.07.2015 (110) — Kokstad holdeplass
 • 13.07.2015 (94) — Buen er blitt et flott skue
 • 13.07.2015 (83) — Birkelandsskiftet holdeplass med buen i bakgrunnen
 • 13.07.2015 (61) — Kokstadflaten holdeplass
 • 13.07.2015 (34) — Vaskehall
Annonse