Viser arkivet for august, 2015

 • 25.08.2015 (58) — Park and ride anlegget i Birkelandsskiftet vokser etasje for etasje.
 • 25.08.2015 (157) — Sandslibroen
 • 25.08.2015 (208) — I Råstølen er de snart ferdig med opprusting av veg, samt gang og sykkel veg.
 • 25.08.2015 (139) — Sandslimarka
 • 25.08.2015 (231) — Ved Lagunen jobbes det med gang og sykkel vei inn mot undergang.
 • 25.08.2015 (159) — Sandslimarka
 • 25.08.2015 (54) — Sporet over Flyplassvegen er ferdig lagt.
 • 25.08.2015 (228) — Når de er ferdig med pukken, kan sporleggerne begynne på sporlegging av tunnelen
 • 25.08.2015 (77) — Birkelandsskiftet terminal
 • 25.08.2015 (97) — Vel 100 meter spor mangler langs Ytrebygdsvegen
 • 25.08.2015 (100) — Kokstad holdeplass.
 • 25.08.2015 (109) — Buen er et synlig landemerke.
 • 25.08.2015 (225) — De siste bilene med pukk venter på å komme inn i Folldalstunnelen
 • 25.08.2015 (11) — Klar for spor i Fleslandstunnelen
 • 25.08.2015 (28) — I Flyplassvegen pågår legging av infrastruktur før tilbakeføring av g/s veg og veg.
 • 25.08.2015 (126) — Spor lagt, gang og sykkelveg mot Kokstad holdeplass snart klar for asfaltering
 • 25.08.2015 (166) — Det forsterkede fortauet blir kjørt bort. det pågår ikke lenger arbeid oppå Sandslibroen.
 • 25.08.2015 (212) — Det settes opp skur for sykkel i Råstølen
 • 25.08.2015 (124) — Plantasjen og Dyrhovdtunnelen i bakgrunnen
 • 25.08.2015 (87) — Sporveksel i Ytrebygdsvegen
 • 25.08.2015 (154) — Statoilbroen i Sandslimarka er åpnet for trafikk for gående og syklende.
 • 25.08.2015 (172) — Sandslivegen holdeplass
 • 25.08.2015 (234) — Ved Nordahl Grieg vgs er gangvei systemet åpnet for trafikk igjen.
 • 25.08.2015 (146) — Sandslimarka, de setter opp sykkelskur i bakkant til høyre i bildet.
 • 25.08.2015 (8) — Nesten tilbakeført slik det var før vi begynte langs Flyplassvegen
 • 25.08.2015 (189) — Steinsvikbroen
 • 25.08.2015 (101) — Mangler 100 meter for spor ferdig lagt i Ytrebygdsvegen.
 • 25.08.2015 (56) — Gjerdet er kommet på plass.
 • 25.08.2015 (51) — Heishuset Birkelandsskiftet terminal
 • 25.08.2015 (60) — Gang og sykkelveiene er snart ferdig i Birkelandsskiftet
 • 25.08.2015 (183) — Sandslivegen holdeplass
 • 25.08.2015 (176) — Sandslivegen
 • 25.08.2015 (47) — Birkelandsskiftet terminal
 • 25.08.2015 (118) — Kokstad holdeplass ved Aibelbygget
 • 25.08.2015 (64) — Her skal gang og sykkelveien gå under broen mot Flesland.
 • 25.08.2015 (48) — Nå starter arbeidet med holdeplassen i Birkelandsskiftet
 • 25.08.2015 (3) — Flyplassvegen, begynner å bli pent her igjen
 • 24.08.2015 (5) — Alt er klart for spor i terminalområdet Flesland.
 • 24.08.2015 (11) — Terminalen på Flesland blir liggende til venstre for de to kranene. Litt lengre til venstre ser vi at rulletrappene er kommet på plass.
 • 24.08.2015 (7) — Terminalområde Flesland.
 • 13.08.2015 (4) — Gang og sykkelvegen langs Flyplassvegen er lagt tilbake, fremdeles gjenstår en del å ligge tilbake.
 • 13.08.2015 (14) — Ett par master skal lakkeres på nytt. Derfor er de dekket inn.
 • 13.08.2015 (10) — De starter snart med sporlegging i Fleslandstunnelen. Arealet rundt tunnelen er ferdig reetablert.
 • 13.08.2015 (3) — De har startet med å fylle likeretterbygget.
 • 13.08.2015 (161) — Undergang i Råstølen

Steinen er kommet på plass utenfor Aibelbygget

 • 13.08.2015 (117) — Sandslivegen holdeplass
 • 13.08.2015 (155) — Råstølen i forandring. Gang og sykkel og Steinsvikvegen er lagt om.
 • 13.08.2015 (100) — Bøkehekken er grønn og nå skal det asfalteres i Sandslimarka
 • 13.08.2015 (87) — Spor lagt sør for Plantasjen
 • 13.08.2015 (37) — Fra terminal Birkelandsskiftet
 • 13.08.2015 (173) — Litt flikk og asfaltering og undergangen kan brukes fra skolestart.
 • 13.08.2015 (93) — Riktig avstand mellom skinnene? Her fra Sandslimarka.
 • 13.08.2015 (124) — Sandslivegen holdeplass
 • 13.08.2015 (23) — Fjernvarmen er gravd ned og pakket
 • 13.08.2015 (62) — Sporlegging langs Ytrebygdsvegen
 • 13.08.2015 (47) — Gjenstår litt steinarbeid før de kan ferdiggjøre gang og sykkelsystemet rundt Birkelandsskiftet.
 • 13.08.2015 (46) — Park and ride anlegget Birkelandsskiftet
 • 13.08.2015 (43) — Sporlegging på broen over Flyplassvegen.
 • 13.08.2015 (38) — Disse to holder på med å få gjerdet på plass, terminal Birkelandsskiftet
 • 13.08.2015 (26) — Sør for Telenorbygget. Her gjenstår kjøreledningen
 • 13.08.2015 (102) — Sandslibroen
 • 13.08.2015 (91) — Sandslimarka blir en oase.
 • 13.08.2015 (78) — Kontrollmåling av spor
 • 13.08.2015 (69) — Opprustingen av området i miljøgaten og ved Aibelbygget er startet.
 • 13.08.2015 (105) — Broen over sporet ved Statoilbroen er klar til å tas i bruk.
 • 13.08.2015 (68) — Det går med mye pukk når sporet skal på plass.
 • 13.08.2015 (67) — Sporlegging på Kokstad
 • 13.08.2015 (171) — Ved Nordahl Grieg vgs skal det være åpent til skolestart.
 • 13.08.2015 (163) — Undergangen i Råstølen er utvidet og får lys i disse dager
 • 13.08.2015 (134) — Steinsvikbroen
 • 13.08.2015 (127) — Pakking og justering av spor
 • 13.08.2015 (118) — Busstopp etableres ved Sandslivegen holdeplass
 • 13.08.2015 (115) — Sandslivegen holdeplass, bussholdeplassen blir liggende vis a vis
 • 10.08.2015 (58) — Tanken som rommer slukkervann til vannspredere rommer 300 kubikk eller 300 000 liter
 • 10.08.2015 (51) — Lakkeringsområde verksted
 • 10.08.2015 (47) — Det bygges plattformer for bygging på taket av vognene.
 • 10.08.2015 (45) — Herfra skal man enkelt komme til taket på vognene når plattformen er på plass.
 • 10.08.2015 (30) — Mye arbeider gjenstår etter at bygget er tett.
 • 10.08.2015 (25) — Vaskehall, snart er vaskemaskin og sandfang på plass
 • 10.08.2015 (5) — Det skal støpes en plattform på utsiden av verkstedet
 • 10.08.2015 (4) — Administrasjonsbygget er nå tett sone og de har startet arbeidet med innredning. Mye utstyr skal på plass.
 • 10.08.2015 (1) — Utomhusarbeidene er startet ved administrasjonsbygget
 • 10.08.2015 (67) — Noen meter fortau er klart for bruk mot den nye bussholdeplassen ved Sandslivegen holdeplass for Bybanen.
 • 10.08.2015 (80) — Ved skolestart neste uke skal undergangen ved Nordahl Grieg vgs. åpnes
 • 10.08.2015 (76) — Asfaltering i Råstølen, omlegging av vegen vil skje i løpet av noen dager.
 • 10.08.2015 (70) — Nå starter arbeidet med å anlegge fotballbane på Petedalsmyren, gangveien for gjennomgangstrafikk for gående og syklende er også åpnet for normal ferdsel.
 • 05.08.2015 (24) — Her blir terminalen liggende, så kjører vognene inn i tunnelen i bakkant for å kunne starte turen mot sentrum igjen.
 • 05.08.2015 (148) — Her jobbes det med g/s vegen forbi Sandslivegen holdeplass
 • 05.08.2015 (1) — Terminalen ruver, omtrent ved kranen vil Flesland terminal ligge i kjelleren til venstre
 • 05.08.2015 (71) — Birkelandsskiftet terminal, toldeplassene steinlegges.
 • 05.08.2015 (17) — Området inn mot Fleslandstunnelen beplantes.
 • 05.08.2015 (184) — Det jobbes for å bli ferdig til skolestart
 • 05.08.2015 (177) — Råstølen, ferdig støpt spor
 • 05.08.2015 (170) — Gang og sykkelsystemet i Råstølen tar form
 • 05.08.2015 (166) — Ikke mye som gjenstår i Råstølen før den er ferig. Nå er det all jobbingen med nye boliger som gjenstår, men det er det andre som står for.
 • 05.08.2015 (154) — Portalen inn i Steinsviktunnelen beplantes
 • 05.08.2015 (149) — Bussen kan snart flytte ned i området hvor Sandslivegen holdeplass kommer
 • 05.08.2015 (144) — Portalen inn i Solheitunnelen beplantes
 • 05.08.2015 (143) — Sandslibroen, her mangler asfalt på g/s vegen og avsporingssikring
 • 05.08.2015 (133) — Statoilbroen
 • 05.08.2015 (129) — Ikek lenge til vi kan åpne gang/sykkelvegen i Sandslimarka.
 • 05.08.2015 (121) — Det gruses før asfaltering ved Dyrhovdtunnelen
 • 05.08.2015 (115) — Arbeidet med ferdiggjøring går raskt nå.
 • 05.08.2015 (109) — Sporlegging ved Plantasjen
 • 05.08.2015 (105) — Noe sikring gjenstår før asfaltering av gang/sykkelveg mot Kokstad holdeplass
 • 05.08.2015 (102) — Steinarbeidene mellom Aibel bygget og Kokstad holdeplass er startet opp.
 • 05.08.2015 (96) — I Breiholten området gjenstår to måneder før de stort sett er ferdig med traseen.
 • 05.08.2015 (89) — Festlig postkassesystem
 • 05.08.2015 (83) — Dempemattene er på plass broen over Ytrebygdsvegen
 • 05.08.2015 (79) — Her ser vi at det gejnstår noen steinarbeider før de kan ferdiggjøre gang og sykkelsystemet i området. Håper å kunne gi en dato rimelig raskt for når det kan åpnes.
 • 05.08.2015 (74) — Ett betongdekke støpes på park and ride anlegget i Birkelandsskiftet
 • 05.08.2015 (69) — De er i gang med å legge stein Birkelandsskiftet terminal
 • 05.08.2015 (46) — Det kables med tanke på det tekniske utstyret Kokstad holdeplass.
 • 05.08.2015 (42) — Snart vil hele verksted/depot området være inngjerdet
 • 05.08.2015 (5) — Det jobbes i området hvor terminalen for Bybanen skal ankomme Flesland lufthavn.
Annonse