Viser arkivet for september, 2015

 • 21-22.09.2015 (37) — Birkelandsskiftet holdeplass
 • 21-22.09.2015 (34) — Ikke lenge før de legger tilbake Flyplassvegen nå.
 • 21-22.09.2015 (20) — Også området rundt Sandslibroen blir reetablert. Kan bli riktig så fint her.
 • 21-22.09.2015 (40) — I løpet av november vil park and ride anlegget være lukket og innredningsarbeidene vil starte opp.
 • 21-22.09.2015 (42) — Mye steinarbeider langs bybanetraseen.
 • 21-22.09.2015 (38) — Gang og sykkelsystemet i Birkelandsskiftet tar form.
 • 21-22.09.2015 (59) — Sandslimarka
 • 21-22.09.2015 (24) — Sandslibroen
 • 21-22.09.2015 (65) — Busslusen vil bli åpen for alle i en periode der vi stenger innkjøring mot parkeringsplass i Sandslimarka. Fredag 2. oktober kl 17.00 til 12 oktober kl 05.00.
 • 21-22.09.2015 (62) — I høsteferien må alle på parkeringsplassen her kjøre inn via busslusen.
 • 21-22.09.2015 (58) — Sandslimarka holdeplass, grønt og frodig
 • 21-22.09.2015 (50) — Birkelandsskiftet holdeplass
 • 21-22.09.2015 (47) — Blir flott i Birkelandsskiftet.
 • 21-22.09.2015 (36) — Såtamyrikulverten
 • 21-22.09.2015 (35) — I løpet av høsten vil Flyplassvegen bli lagt om igjen
 • 21-22.09.2015 (30) — Sandslivegen holdeplass.
 • 21-22.09.2015 (18) — Anleggsgartnerne er i full sving i Råstølen
 • 21-22.09.2015 (17) — Råstølen reetableres, i løpet av uker har det skjedd store endringer her.
 • 21-22.09.2015 (16) — Råstølen holdeplass
 • 21-22.09.2015 (5) — Terminal Flesland
 • 24.09.2015 (3) — Mottaksspor på Kokstad, i oktober kommer første lange vogn
 • 24.09.2015 (1) — Administrasjonsbygg Kokstad
 • 21-22.09.2015 (7) — Terminal Flesland
 • 21-22.09.2015 (3) — Nedi her kommer alle bybanepassasjerene til Flesland når det åpnes for trafikk.
 • 21-22.09.2015 (6) — Sporet inn i Terminalen er på plass, nå skal spor mot sentrum legges.
 • 21-22.09.2015 (1) — Store forandringer på Flesland.
 • 15.05.2015 (94) — Sandslimarka
 • 15.05.2015 (114) — Stor aktivitet ved Sandslivegen holdeplass.
 • 15.05.2015 (24) — Langs Flyplassvegen
 • 15.05.2015 (57) — Det blir pent når området forlates her fra Birkelandsskiftet
 • 15.05.2015 (135) — Undergang til Råstølen holdeplass.
 • 15.05.2015 (10) — Alt klart for spor.
 • 15.05.2015 (7) — Nå starter sporlegging i Flyplassvegen
 • 15.05.2015 (59) — Murene ved Birkelandsskiftet snart ferdig
 • 15.05.2015 (46) — Park and ride ved Birkelandsskiftet
 • 15.05.2015 (43) — Terminal Birkelandsskiftet er i ferd med å bli montert.
 • 15.05.2015 (38) — Gangvegene kan snart asfalteres og åpnes.
 • 15.05.2015 (35) — Skal være forsiktig når det arbeides med høyspent.
 • 15.05.2015 (31) — I løpet av høsten tilbakeføres Flyplassvegen.
 • 15.05.2015 (108) — Sandslibroen, begynner å se ferdig ut rundt anlegget.
 • 15.05.2015 (102) — I oktober skal det stenges her, da blir det omkjøring. kommer snart tilbake til dette.
 • 15.05.2015 (101) — Her vil det bli åpnet i forbindelse en gangforbindelse tidlig i oktober.
 • 15.05.2015 (86) — Gang og sykkelvegen ved Plantasjen er snart ferdig asfaltert.
 • 15.05.2015 (72) — Spennende installasjoner ved Kokstad holdeplass.
 • 15.05.2015 (68) — Miljøgaten på Kokstad ved Aibelbygget.
 • 15.05.2015 (66) — Kokstad holdeplass
 • 15.05.2015 (161) — Vegen ned til undergangen rustes opp.
 • 15.05.2015 (160) — Også andre løpet i Folladalstunnelen blir lagt i disse dager.
 • 15.05.2015 (157) — G/sykkelareal ved Nordahl Grieg vgs er blitt riktig flott.
 • 15.05.2015 (145) — Hele gateløpet i Råstølen rustes nå opp.
 • 15.05.2015 (139) — Sporveksel skal legges i Råstølen før holdeplass.
 • 15.05.2015 (133) — G/s veg langs Steinsvikvegen.
 • 15.05.2015 (125) — Sluttarbeidene ved Steinsvikbroen. Det skal asfalteres.
 • 15.05.2015 (119) — Sandslivegen holdeplass.
 • 14.09.2015 (1) — Kokstadflaten holdeplass, 14.09.2015
 • 14.09.2015 (21) — Sandslivegen, asfaltering pågår.
 • 14.09.2015 (49) — Råstølen holdeplass, 14.09.2015
 • 14.09.2015 (32) — Sandslivegen holdeplass, 14.09.2015
 • 14.09.2015 (25) — Petedalsmyren, snart er det fotballbane her.
 • 14.09.2015 (14) — Kokstad holdeplass, 14.09.2015
 • 14.09.2015 (13) — Birkelandsskiftet terminal, 14.09.2015
 • 11.09.2015 (26) — Store fremskritt i terminaldelen for Bybanen på Flelsland
 • 11.09.2015 (4) — Terminalbygget på Flesland tar form
 • 11.09.2015 (20) — Inngående spor Flesland er nå lagt.
 • 11.09.2015 (15) — I denne lille tunnellen skal bybanen vendes mot sentrum. Spor og veksle ferdig lagt.
 • 11.09.2015 (10) — Det er også plass til en ekstra vogn på Flesland om det skulle være behov for det. Samme løsning som i Byparken.
 • 11.09.2015 (5) — Skjelletet er på plass. Nå har de startet arbeidet med å kle bygget.
 • 3 4.09.2015 (10) — Kantine og resepsjon blir det også plass til på Kokstad
 • 3 4.09.2015 (40) — Mer en 6 km spor inne på verksted/depot området.
 • 3 4.09.2015 (100) — Birkelandsskiftet
 • 3 4.09.2015 (185) — Sandslimarka, frodig grønn.
 • 3 4.09.2015 (67) — Langs Flyplassvegen er de klar for å ta imot bybanevognene.
 • 3 4.09.2015 (120) — Birkelandskiftet terminal
 • 3 4.09.2015 (115) — Rundkjøringen i Birkelandsskiftet vil også snart kunne åpnes for gående og syklende.
 • 3 4.09.2015 (11) — Området mellom vognhall og verksted ryddes.
 • 3 4.09.2015 (206) — Sandslivegen holdeplass
 • 3 4.09.2015 (19) — Verksted, her kan man enkelt komme til på taket av vognene.
 • 3 4.09.2015 (109) — Park and ride anlegget vokser, snart ferdig støpt og klart for ferdigsstilling. Trolig ferdig til påske.
 • 3 4.09.2015 (201) — Sandslibroen over traseen i Sandslimarka er åpnet.
 • 3 4.09.2015 (195) — Sandslimarka, arbeidet med opprusting av området pågår for fullt.
 • 3 4.09.2015 (104) — Birkelandsskiftet terminal med buen over Flyplassvegen
 • 3 4.09.2015 (156) — Miljøgaten fra holdeplass mot Kokstad
 • 3 4.09.2015 (179) — Asfaltering av gang/sykkelvei ved Plantasjen
 • 3 4.09.2015 (226) — Ser flott ut rundt munningene til Steinsviktunnelen
 • 3 4.09.2015 (231) — Det skal bli plass til alle syklistene i Råstølen
 • 3 4.09.2015 (239) — Råstølen
 • 3 4.09.2015 (209) — Sandslivegen holdeplass. Klart for overgang fra buss til bane
 • 3 4.09.2015 (266) — Pent i området ved Nordal Grieg vgs etter at de åpnet for fotgjengere i undergangen igjen
 • 3 4.09.2015 (264) — Utgående spor mot Råstølen ferdig lagt fra Lagunen.
 • 3 4.09.2015 (154) — Aibelbygget ved Kokstad holdeplass
 • 3 4.09.2015 (128) — Sporet er nå lagt langs Ytrebygdsvegen
 • 3 4.09.2015 (99) — Sør for Telenorbygget.
 • 3 4.09.2015 (83) — Milleniumsbygget og Sparkjøpt til venstre der sporet passerer langs Flyplassvegen.
 • 3 4.09.2015 (71) — Kokstadflaten holdeplass
 • 3 4.09.2015 (3) — Her skal kommandosentralen sitte når de flytter fra Kronstad om noen måneder.
 • 3 4.09.2015 (36) — Vognhallen skal asfalteres
 • 3 4.09.2015 (28) — Travelt i og rundt vognhallen på Kokstad.
 • 3 4.09.2015 (16) — Verkstedet er snart innflytningsklart
 • 3 4.09.2015 (12) — I området her skal den første lange vognen leveres tidlig i oktober.
 • 3 4.09.2015 (5) — De er i full gang med å fylle administrasjonsbygget med alt som skal til for å drifte bygget.
Annonse