Viser arkivet for januar, 2016

 • 28.01.2016 (54) — Luftputen fjernes og støtter legges på plass for å holde vognen stabil før man
 • 28.01.2016 (48) — Her sørger han får at man løfter vognen likt på begge sider.
 • 28.01.2016 (45) — Jekken settes på plass når vognen er løftet tilstrekkelig
 • 28.01.2016 (44) — Ved hjelp av trykkluft løfter de vognen.
 • 28.01.2016 (12) — Stort engasjement og gode innspill da brannvesenet drøftet hvordan de skulle få hevet vognen. 50 tonn er de nye vognene.
 • 28.01.2016 (2) — Brannvesenet har vært og øvd på redning av avsporet vogn i dag. Viktig at man får øvd før ulykken er ute
 • 25.01.2016 (39) — Gangbroene i Birkelandsskiftet er nesten ferdig, men er åpnet for trafikk. Grusing og asfaltering vil bli unnagjort i løpet av noen dager.
 • 25.01.2016 (44) — Bussterminalen begynner å ta form
 • 25.01.2016 (34) — Flotte steinarbeid i Flyplassvegen
 • 25.01.2016 (10) — Det er åpnet for gående og syklende over banebroen i Birkelandsskiftet.
 • 25.01.2016 (54) — Busskurene settes opp i disse dager
 • 25.01.2016 (67) — Birkelandsskiftet
 • 25.01.2016 (50) — Bussterminalen Birkelandsskiftet har snart fått busskurene på plass.
 • 25.01.2016 (47) — Heishuset kles inn
 • 25.01.2016 (43) — Bailey broen ble fjernet natt til mandag.
 • 25.01.2016 (38) — Park and ride anlegget i Birkelandskrysset er nesten ferdig utvendig.
 • 25.01.2016 (33) — Steinarbeid Flyplassvegen
 • 25.01.2016 (28) — Banebroen er åpnet for trafikk.
 • 25.01.2016 (21) — Gang og sykkelveiene i Birkelandskrysset er åpnet for vanlig ferdsel.
 • 25.01.2016 (15) — Her har du to valg, ned i Flyplassvegen eller retning Hjellestad
 • 21.01.2016 (130) — Her ligger testsporet hvor bremsene på vognene kan testes ut
 • 21.01.2016 (77) — Vogn 221 har hatt sin førte bremsetest.
 • 21.01.2016 (120) — I uke 5 skal 221 ut i traseen og testkjøre. Samtidig vil 222 ankomme Bergen.
 • 21.01.2016 (116) — Klar for bremsetesting på testsporet
 • 21.01.2016 (26) — For første gang kan 221 forlate verkstedet etter at strømmen er koblet på.
 • 21.01.2016 (36) — Alt skal sjekkes de neste ukene på verksted/depot
 • 21.01.2016 (117) — De nye vognene ruver, er ti meter lengre enn de som kjører i Bergen nå.
 • 19.01.2016 (14) — Portene inn i verkstedet er kommet på plass
 • 19.01.2016 (59) — Gigant av en trikk, hele 42 meter lang.
 • 19.01.2016 (50) — Vognhallen vil nå gradvis bli fylt opp med vogner. De første kommer i februar
 • 19.01.2016 (66) — Store dimensjoner på vognhallen.
 • 19.01.2016 (73) — Verksted/depot og administrasjonsbygg
 • 19.01.2016 (64) — Verksted/depot er nå delvis tatt i bruk.
 • 19.01.2016 (49) — 221 er kommet ut av verkstedet og venter på å bli koblet til strømmen
 • 19.01.2016 (3) — 221 står klar, nå starter testprogrammet
 • 11.01.2016 (34) — Gang og sykkelveien langs Flyplassvegen er tilbakeført, trafikken tar seg gradvis opp.
 • 11.01.2016 (116) — Her skal bilene kjøre inn og ut når parkeringsanlegget er tatt i bruk.
 • 11.01.2016 (49) — Det er satt opp rail for å hindre nærkontakt med gående/syklende og kjøretøy i svingen her.
 • 11.01.2016 (160) — Her støpes gangarealet mellom bybanetrase og bussterminal i Birkelandsskiftet
 • 11.01.2016 (106) — I løpet av noen uker åpnes g/s vegen i området.
 • 11.01.2016 (102) — Bailly broen over Flyplassvegen vil snart fjernes og da skal g/s vegen åpnes for normal trafikk
 • 11.01.2016 (139) — Sluttfasen i arbeidet med g/s veg i Birkelandsskiftet
 • 11.01.2016 (149) — Det blir godt med plass til sykkel, el-sykkel, el-bil og biler i det nye parkeringshuset.
 • 11.01.2016 (127) — Til påske skal hele parkeringsanlegget i Birkelandsskiftet være ferdig.
 • 11.01.2016 (155) — De er i gang med heishus og trappegang i parkeringsbygget.
 • 11.01.2016 (119) — Gang og sykkelvegen er asfaltert. I løpet av jannuar har de gående og syklende overtatt området.
 • 11.01.2016 (115) — Birkelandsskiftet terminal
 • 11.01.2016 (109) — Sikringsgjerdene er kommet på plass.
 • 11.01.2016 (101) — Broen og parkeringshuset kan snart tas i bruk. G/s vegen i løpet av inneværende måned, mens parkeringsanlegget er klar litt senere i vår.
 • 11.01.2016 (94) — I løpet av januar skal g/s systemet i området åpnes for ordinær trafikk.
 • 11.01.2016 (85) — Parkeringshuset tar form utvendig
 • 11.01.2016 (42) — Kokstadflaten holdeplass.
 • 11.01.2016 (7) — Terminal Flesland
 • 11.01.2016 (4) — Terminalen begynner å ta form. Snart kan billetten kjøpes
 • 11.01.2016 (2) — Store endringer på Flesland. Ankomsthallen for bybanen er nærmest bygget inn av rampen som skal få passasjerer inn til hovedinngangen.

Ikke mye som gjenstår før verksted/depot er klart for innflytting.

Annonse