Viser arkivet for mai, 2016

 • 19.05.2016 (11) — Fremdeles går banen bare til Lagunen, men 15. august blir det en endring på det.
 • 19.05.2016 (30) — Råstølen holdeplass
 • 19.05.2016 (80) — Statoil hovedkvarter i bakgrunnen
 • 19.05.2016 (75) — Mye nye gang og sykkelveier i Sandsliområdet.
 • 19.05.2016 (70) — Sandslivegen holdeplass
 • 19.05.2016 (67) — Sandslivegen holdeplass
 • 19.05.2016 (63) — Tidligere var det en parkeringsplass, veldig bra er det blitt her.
 • 19.05.2016 (53)
 • 19.05.2016 (50) — Råstølen holdeplass
 • 19.05.2016 (45) — Råstølen med nybyggene i bakgrunnen
 • 19.05.2016 (33) — Råstølen holdeplass.
 • 19.05.2016 (24) — Råstølen
 • 19.05.2016 (19) — Nybygg i Råstølen
 • 19.05.2016 (17) — Området ved Nordahl Grieg vgs er opprustet.
 • 19.05.2016 (4) — 15 august kommer bybanen ut av tunnelen i bakgrunnen når den kommer fra Flesland
 • 19.05.2016 (1) — Rundkjøring før Lagunen
 • uke 19 – 2016 (250) — Her krysser Bybanen under Ytrebygdsvegen
 • uke 19 – 2016 (238) — Miljøgaten på Kokstad ved bybanestoppet Kokstad.
 • uke 19 – 2016 (235) — Flott langs Ytrebygdsvegen
 • uke 19 – 2016 (230) — Endelig er det duket for åpning av gang og sykkelbroen over Ytrebygdsvegen.
 • uke 19 – 2016 (228) — Aibel bygget ved Kokstad holdeplass.
 • uke 19 – 2016 (219) — Kokstad holdeplass
 • uke 19 – 2016 (211) — Retning mot Kokstad holdeplass, Breiholten
 • uke 19 – 2016 (149) — Flott rundt Sandslibroen
 • uke 19 – 2016 (148) — Her er utplassert kunstinstallasjoner, tema oljerelaterte – Sandslimarka
 • uke 19 – 2016 (143) — Gang og sykkel og trase retning Sandslivegen holdeplass
 • uke 19 – 2016 (141) — Broer og underganger sikrer mest mulig planfri kryssing for gående og syklende
 • uke 19 – 2016 (127) — Planovergang med trafikklys i Sandslimarka
 • uke 19 – 2016 (116) — Sandslimarka
 • uke 19 – 2016 (109) — Sandslimarka holdeplass
 • uke 19 – 2016 (101) — Dyrhovdtunnelen
 • uke 19 – 2016 (98) — Ved Plantasjen før Ytrebygdsvegen
 • uke 19 – 2016 (97) — Dyrhovdtunnelen
 • uke 19 – 2016 (94) — Planfritt mot Ytrebygdsvegen
 • uke 19 – 2016 (200) — Her kommer Bybanen kjørende langs Ytrebygdvegen.
 • uke 19 – 2016 (197) — Parkeringsanlegget ble ikke så grått som det fremstod tidligere i vår.
 • uke 19 – 2016 (191) — Flott i området ved Birkelandsskiftet
 • uke 19 – 2016 (187) — Bedre forhold for de gående og syklende etter en lang periode med anleggsarbeid i Birkelandsskiftet.
 • uke 19 – 2016 (182) — Bybanen as har overtatt testprogrammet, så snart kan de lange vognene settes inn i ordinær trafikk.
 • uke 19 – 2016 (165) — Mulig å parkere sykkelen
 • uke 19 – 2016 (34) — Milleniumsbygget og Sparkjøp ligger sentralt til ved Kokstadflaten holdeplass.
 • uke 19 – 2016 (38) — Anleggsgartneren nytter det gode været til å gjøre seg ferdig langs traseen.
 • uke 19 – 2016 (41) — Inngang Såtamyrikulverten
 • uke 19 – 2016 (46) — Sårene etter veiomlegging i Flyplassvegen er snart borte.
 • uke 19 – 2016 (171) — Gang og sykkeltrase inn og ut i alle retninger
 • uke 19 – 2016 (162) — Buen i Birkelandsskiftet
 • uke 19 – 2016 (161) — Birkelandsskiftet terminal
 • uke 19 – 2016 (160) — Buen er allerede blitt et landemerke i området.
 • uke 19 – 2016 (158) — Det er plass til 280 biler på innfartparkeringen her
 • uke 19 – 2016 (157) — Innkjøring Birkelandsskiftet
 • uke 19 – 2016 (86) — Bussterminalen er åpnet opp
 • uke 19 – 2016 (84) — Retning mot Såtamyri og Flesland etter Birkelandsskiftet.
 • uke 19 – 2016 (176) — Rundkjøring Birkelandsskiftet
 • uke 19 – 2016 (169) — Detaljene som gjenstår før ferdig i Birkelandsskiftet
 • uke 19 – 2016 (166) — Birkelandsskiftet
 • uke 19 – 2016 (82) — Birkelandsskiftet terminal
 • uke 19 – 2016 (70) — Fra Såtamyri går trraseen videre til Birkelandsskiftet
 • uke 19 – 2016 (65) — Anleggsgartneren i full sving
 • uke 19 – 2016 (32) — Kokstadflaten
 • uke 19 – 2016 (20) — Bare detaljer gjenstår, Kokstadflaten
 • uke 19 – 2016 (15) — Kokstadflaten
 • uke 19 – 2016 (13) — Flyplassvegen
 • uke 19 – 2016 (60) — Her kommer bybanen ut av Fleslandstunnelen mot sentrum
 • uke 19 – 2016 (55) — Verksted og administrasjonsbygg Kokstadflaten er delvis tatt i bruk.
 • uke 19 – 2016 (53) — Vognhall. 6 av de 42 meter lange vognene er ankommet og er daglig ute på testkjøring i regi av Bybanen as.
 • uke 19 – 2016 (6) — Detaljene er viktig
 • uke 19 – 2016 (3) — Mye gang og sykkel langs traseen, her langs Flyplassvegen.
Annonse