Viser arkivet for juni, 2016

 • 17.06.2016 (15) — Grunnboring i Spelhaugen ved Gamle biltilsynet
 • 21.06.2016 (64) — De har startet grunnboring i Store Lungegårdsvann. Bunnforholdene i området må kartlegges.
 • 21.06.2016 (14) — Her inne skal vognene lakkeres om det er behov for det.
 • 21.06.2016 (38) — Fremdeles god plass i vognhallen, når nye byggetrinn kommer til vil antallet vogner øke på.
 • 21.06.2016 (18)
 • 21.06.2016 (40) — Sandingsanlegg, her etterfylles finsanden som skal til for å få full bremse effekt.
 • 21.06.2016 (8) — Verkstedet på Kokstad er tatt i bruk.
 • 21.06.2016 (28) — Verksted/depot
 • 21.06.2016 (12) — Her vil det yre av liv når tredje byggetrinn tas i bruk i august.
 • 17.06.2016 (94) — Gjør deg kjent med reglene for hvem som kan bruke parkeingsanlegget.
 • 17.06.2016 (98) — Den midlertidige holdeplassen er borte.
 • 17.06.2016 (74) — Bussene har tatt i bruk Birkelandsskiftet, 15. august gjør Bybanen det samme.
 • 17.06.2016 (93) — Det er god plass i parkeringsanlegget.
 • 17.06.2016 (97) — Sykkel og parkeringsanlegget er tatt i bruk.
 • 17.06.2016 (83) — Alt er klart i Birkelandsskiftet, åpning for Bybanen 15. august
 • 17.06.2016 (68) — Parker din sykkel trygt innendørs i Birkelandsskiftet
 • 17.06.2016 (54) — Her i rundkjøringen er den ene halvparten uten gress for at de lange bybanevognene skal kunne fraktes til depot for lossing.
 • 17.06.2016 (43) — Gode forholde for syklistene langs bybanetraseen i Ytrebygda.
 • 17.06.2016 (26) — Kokstad holdeplass med miljøgaten på Kokstad.
 • 17.06.2016 (20) — Endelig er det mulig for gående og syklende å komme opp til Kokstad holdeplass og derfra videre mot Kokstad og Birkelandsskiftet.
Annonse