Viser arkivet for stikkord nyenygårdsbroii

  • 26.03.2008
  • Strømmen, august 2007 — Her har vi fortsatt ikke startet byggearbeidene for den fremtidige Nye Nygårdsbro II
  • 07.04.2008 — Første del er ferdig og fundamentet er flyttet mot midten av Strømmen
  • 29.02.2008 — Vi ser den fremtidige plassering av den nye broen, Nye Nygårdsbro ll, bile tatt 29 februar 2008
  • Strømmen — Entreprenør er godt i gang med arbeidet, bilde tatt 25. januar
Annonse