• 04.08.2016 (87) — 228 trenger nesten hele oppstillingsplassen i Byparken
 • 04.08.2016 (83) — 228 har hatt sin første tur med passasjerer mellom Lagunen og Byparken.
 • 04.08.2016 (76) — Ved holdeplass Brann stadion er det satt opp et speil så man bedre skal kunne se om alle er kommet av/på.
 • 04.08.2016 (73) — 228 er klar for de første passasjerene, første tur med en av de forlengede vognene.
 • 04.08.2016 (53) — mer enn 30% kapasitetsøkning når vognene forlenges fra 32 til 42 meter.
 • 04.08.2016 (39) — Vaskemaskinen prøves.
 • 04.08.2016 (36) — 226 er ute på prøvetur på Kokstad.
 • 04.08.2016 (28) — 201 er første bybanevogn a 32 neter som er forlenget i Berlin til 42 meter. 18 av de 20 skal forlenges i Bergen, mens 204 er i Berlin for forlenging.
 • 04.08.2016 (23) — 291 står og venter på å bli losset. Snart er 201 tilbake i trafikken.
 • 04.08.2016 (10) — Talgo er snart ferdig med monteringen av hjuldreiebenken
 • 03.08.2016 (27) — Presisjon når en trekkvogn skal rygge en lang vogn på land.
 • 03.08.2016 (25) — Den første forlengede vognen på bergensk jord igjen. 42 meter lang.
 • 03.08.2016 (1) — 201 venter utålmodig mens alle de andre bilene kjører i land.
 • 26.07.2016 (5) — Verkstedet er tatt i bruk, snart skal de starte arbeidet med forlenging av de 32 meter lange vognene.
 • 26.07.2016 (12) — Hjuldreiebenken er på plass og Talgo sine folk holder på å justere dreiebenken slik at de senere i uken kan ta den i bruk.
 • 26.07.2016 (10) — De løsner skinnene for å justere inn mot hjuldreiebenk.
 • 26.07.2016 (4) — Vognene er flyttet fra Kronstad til Kokstad
 • 25.07.2016 (16) — Sandingsanlegg Kokstad
 • 25.07.2016 (15) — Vaskehall Kokstad
 • 25.07.2016 (11) — Nå står de der lange vogner sammen med de korte. De to som er i Berlin for forlenging kommer tilbake 1. og 15. august.
 • 18.07.2016 (23) — Det har i noen uker vært arbeidet rundt Birkelandsskiftet og Sandslibroen med kurvatur på skinnene
 • 18.07.2016 (15) — Nå skal alt være på plass, fra neste uke blir det full fart langs traseen fra Kokstad til Byparken.
 • 20.07.2016 (88) — Hjuldreiebenken er vel på plass. Nå har de en ukes arbeid foran seg før dreiebenken skal testes.
 • 20.07.2016 (33) — Her løftes hjuldreiebenken over på en kranbil som skal rygge inn på verkstedet.
 • 20.07.2016 (5) — Inne på verkstedet står det allerede en kranbil som skal være med å løfte hjuldreiebenken ned i “graven”.
 • 20.07.2016 (76) — To kraner må til for å løfte dreiebenken på plass. Det er ikke mye klaring, men alt går fint
 • 15.07.2016 (2) — Hjuldreiebenken som har stått på Kronstad er ettersett før frakt til Kokstad hvor den skal inn på det nye verkstedet.
 • 20.07.2016 (85) — Dreiebenken er på plass på Kokstad.
 • 20.07.2016 (50) — Operasjon flytt hjuldreiebenk er i full gang.
 • 17.06.2016 (15) — Grunnboring i Spelhaugen ved Gamle biltilsynet
 • 21.06.2016 (64) — De har startet grunnboring i Store Lungegårdsvann. Bunnforholdene i området må kartlegges.
 • 21.06.2016 (14) — Her inne skal vognene lakkeres om det er behov for det.
 • 21.06.2016 (38) — Fremdeles god plass i vognhallen, når nye byggetrinn kommer til vil antallet vogner øke på.
 • 21.06.2016 (18)
 • 21.06.2016 (40) — Sandingsanlegg, her etterfylles finsanden som skal til for å få full bremse effekt.
 • 21.06.2016 (8) — Verkstedet på Kokstad er tatt i bruk.
 • 21.06.2016 (28) — Verksted/depot
 • 21.06.2016 (12) — Her vil det yre av liv når tredje byggetrinn tas i bruk i august.
 • 17.06.2016 (94) — Gjør deg kjent med reglene for hvem som kan bruke parkeingsanlegget.
 • 17.06.2016 (98) — Den midlertidige holdeplassen er borte.
 • 17.06.2016 (74) — Bussene har tatt i bruk Birkelandsskiftet, 15. august gjør Bybanen det samme.
 • 17.06.2016 (93) — Det er god plass i parkeringsanlegget.
 • 17.06.2016 (97) — Sykkel og parkeringsanlegget er tatt i bruk.
 • 17.06.2016 (83) — Alt er klart i Birkelandsskiftet, åpning for Bybanen 15. august
 • 17.06.2016 (68) — Parker din sykkel trygt innendørs i Birkelandsskiftet
 • 17.06.2016 (54) — Her i rundkjøringen er den ene halvparten uten gress for at de lange bybanevognene skal kunne fraktes til depot for lossing.
 • 17.06.2016 (43) — Gode forholde for syklistene langs bybanetraseen i Ytrebygda.
 • 17.06.2016 (26) — Kokstad holdeplass med miljøgaten på Kokstad.
 • 17.06.2016 (20) — Endelig er det mulig for gående og syklende å komme opp til Kokstad holdeplass og derfra videre mot Kokstad og Birkelandsskiftet.
 • 19.05.2016 (11) — Fremdeles går banen bare til Lagunen, men 15. august blir det en endring på det.
 • 19.05.2016 (30) — Råstølen holdeplass
 • 19.05.2016 (80) — Statoil hovedkvarter i bakgrunnen
 • 19.05.2016 (75) — Mye nye gang og sykkelveier i Sandsliområdet.
 • 19.05.2016 (70) — Sandslivegen holdeplass
 • 19.05.2016 (67) — Sandslivegen holdeplass
 • 19.05.2016 (63) — Tidligere var det en parkeringsplass, veldig bra er det blitt her.
 • 19.05.2016 (53)
 • 19.05.2016 (50) — Råstølen holdeplass
 • 19.05.2016 (45) — Råstølen med nybyggene i bakgrunnen
 • 19.05.2016 (33) — Råstølen holdeplass.
 • 19.05.2016 (24) — Råstølen
 • 19.05.2016 (19) — Nybygg i Råstølen
 • 19.05.2016 (17) — Området ved Nordahl Grieg vgs er opprustet.
 • 19.05.2016 (4) — 15 august kommer bybanen ut av tunnelen i bakgrunnen når den kommer fra Flesland
 • 19.05.2016 (1) — Rundkjøring før Lagunen
 • uke 19 – 2016 (250) — Her krysser Bybanen under Ytrebygdsvegen
 • uke 19 – 2016 (238) — Miljøgaten på Kokstad ved bybanestoppet Kokstad.
 • uke 19 – 2016 (235) — Flott langs Ytrebygdsvegen
 • uke 19 – 2016 (230) — Endelig er det duket for åpning av gang og sykkelbroen over Ytrebygdsvegen.
 • uke 19 – 2016 (228) — Aibel bygget ved Kokstad holdeplass.
 • uke 19 – 2016 (219) — Kokstad holdeplass
 • uke 19 – 2016 (211) — Retning mot Kokstad holdeplass, Breiholten
 • uke 19 – 2016 (149) — Flott rundt Sandslibroen
 • uke 19 – 2016 (148) — Her er utplassert kunstinstallasjoner, tema oljerelaterte – Sandslimarka
 • uke 19 – 2016 (143) — Gang og sykkel og trase retning Sandslivegen holdeplass
 • uke 19 – 2016 (141) — Broer og underganger sikrer mest mulig planfri kryssing for gående og syklende
 • uke 19 – 2016 (127) — Planovergang med trafikklys i Sandslimarka
 • uke 19 – 2016 (116) — Sandslimarka
 • uke 19 – 2016 (109) — Sandslimarka holdeplass
 • uke 19 – 2016 (101) — Dyrhovdtunnelen
 • uke 19 – 2016 (98) — Ved Plantasjen før Ytrebygdsvegen
 • uke 19 – 2016 (97) — Dyrhovdtunnelen
 • uke 19 – 2016 (94) — Planfritt mot Ytrebygdsvegen

Bybanen i Bergen - en fotoblogg

Følges av 243 medlemmer.

En dokumentasjon av byggeprosjektet bak Bybanen i Bergen utført av Bybanen Utbygging i samarbeid med BA. Mer om sonen

Origo Bybanen i Bergen - en fotoblogg er en sone på Origo. Les mer
Annonse

Nye bilder